Admitere la Colegiul Terțiar Nonuniversitar, la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani organizează concurs de admitere pentru COLEGIUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR (CITN-UPET) pe domeniile autorizate să funcționeze provizoriu, la specializările:

  • Tehnician transporturi auto interne și internaționale;
  • Analist programator.

Înscrierile se pot face în perioada 9-18 septembrie 2019, nefiind necesară achitarea de taxe pentru înscriere sau înmatriculare. Reprezentanții Universității din Petroșani arată că, pentru cele 62 de locuri disponibile în total, au drept de înscriere absolvenți de liceu, cu sau fără diplomă de Bacalaureat.

Admiterea candidaților se face prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obținute în studiile liceale absolvite sau echivalente conform legislației în vigoare. Media generală de admitere este media generală de absolvire a liceului. Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal se face pe baza următoarelor documente:
* fișa de înscriere (pusă la dispoziția candidaților de secretariatul Colegiului)
* foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul);
* diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz;
certificatul de naștere, în copie certificată cu originalul;
cartea de identitate și în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie, în copii certificate ,,conform cu originalul” de către un membru al Comisiei de admitere;
 * adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos și apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească;
* două fotografii tip buletin;
* dosar tip mapă.

Durata studiilor este de 1,5 ani iar pentru cursanții din grupurile vulnerabile sunt acordate burse de studiu în primele 9 luni, în sumă de 300 de lei.

Programul de studii din cadrul Colegiului pentru Învățământ terțiar Nonuniversitar de la UPET sunt implementate prin intermediul unor proiecte finanțate în cadrul Programului Ocupațional Capital Uman (POCU) și sunt autorizate de Ministerul Educației Naționale. Cele două specializări din cadrul acestui sistem educațional de la Universitatea din Petroșani sunt coordonate de managerii de proiect Eduard Edelhhauser și Codruța Dura.