Bacalaureat 2019, sesiunea de toamnă: Absolvenții de liceu susțin astăzi proba la alegere în funcție de profil și specializare

Sesiunea de toamnă a bacalaureatului continuă astăzi cu proba la alegere în funcție de profil și specializare.

În funcție de studiile urmate în liceu, absolvenții de liceu au avut de ales una dintre următoarele materii, pentru examen: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională, Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.

Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat a început cu probele scrise, primul examen fiind la Limba și literatura română. Candidații au avut trei ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor, iar, în partea a doua a zilei, baremul și subiectele vor fi publicate de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro.

Conform datelor comunicate de MEN, din totalul celor înscrişi la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2019, peste 28.700 de candidați provin din promoţia 2018-2019, iar peste 14.800 de candidați sunt din promoţiile anterioare.

Reguli de desfășurare a examenelor

 • Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.
 • Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate.
 • Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.
 • Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere audio-video.
 • Nu este permis în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.
  • În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
  • Cei surprinşi în astfel de situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Probele scrise BAC 2019, a doua sesiune:

  • 21 august 2019: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 22 august 2019: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 23 august 2019: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 26 august 2019: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

Evaluarea competențelor BAC 2019, a doua sesiune: 

  • 27, 28 august 2019: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 29 august 2019: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 30 august, 2 septembrie 2019: Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 2 – 3 septembrie 2019: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Rezultate BAC 2019, a doua sesiune:

  • 3 septembrie 2019: Afișarea rezultatelor la probele scrise și depunerea contestațiilor
  • 7 septembrie 2019: Afișarea rezultatelor finale

ziarulunirea.ro