Rata șomajului în județ este în scădere

La sfârșitul lunii septembrie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.180 șomeri (din care 2.750 femei), rata șomajului fiind de 3,01 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,24 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de 0,23 puncte procentuale.

Din totalul de 5.180 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.467 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.713 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.649  șomeri provin din mediul rural și 3.531  sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  31,04 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 22,28 %, iar 18,94 % au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 15,25 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 10,22%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2,27 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 956 persoane foarte greu ocupabile, 3.089 greu ocupabile, 496 mediu ocupabile, iar 639 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.