Bani europeni pentru practica studenților de la Universitatea din Petroșani

Un grup țintă format din 120 de studenți ai Universității din Petroșani vor avea oportunitatea de a beneficia de stagii de pregătire practică în cadrul unor companii și instituții care pot deveni potențiali angajatori ai acestora după absolvirea studiilor academice.  Acest lucru este posibil ca urmare a faptului că un proiect al Universității din Petroșani a fost selectat pentru finanțare în cadrul Program Operaţional Capital Uman derulat de Uniunea Europeană.

Potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, proiectul intitulat ”SMART 2020 – Sistem multidisciplinar de pregătire practică” beneficiază de fonduri totale de peste 4,7 milioane lei. Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni, grupul țintă fiind format din 284 de studenți din domeniile inginerie, administrație publică, economie, informatică, istorie, matematică, relații internaționale și studii europene, din care 120 sunt de la Universitatea din Petroșani iar ceilalți de la Universitatea București. Conf.univ.dr.ing. Ilie Uțu, decanul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică de la UPET, coordonatorul acestui proiect, spune că studenții vor avea ocazia de a face practică la diverse companii, firme și instituții de profil din țară, beneficiind inclusiv de oportunitatea unei burse de studiu dar, mai ales, de șansa de a-și asigura un viitor loc de muncă poate chiar în cadrul acestora, dacă se vor dovedi competitivi pe perioada derulării stagiilor de pregătire practică. În acest scop, există deja 63 de protocoale de parteneriat încheiate, în baza acestui proiect, cu diverși operatori economici și instituții publice la care studenții vor efectua, în următorii doi ani, stagiile de practică. ”La finalul fiecărui stagiu de practică, se vor face și nişte concursuri iar studenţii înscriși în program vor putea fi premiaţi. În proiect sunt prevăzute 112 de astfel de burse care pot avea un cuantum de până la 2000 de lei”, arată coordonatorul de proiect, conf.univ.dr. Ilie Uţu.

”Am aplicat pentru un astfel de proiect după ce am constata că există o mare cerere de  absolvenţi cu studii superioare pe piaţa muncii, inginerii fiind printre cei mai căutaţi, ca şi absolvenții din domeniile de administraţie publică sau din cele economice deopotrivă. Acest proiect va permite, pe de o parte, studenților noștri, de a face o practică eficientă în producție, la angajatori importanți, dar și acestora le conferă oportunitatea de a-și selecționa potențiali membri ai echipei din rândul studenților noștri. De altfel, noi ne-am stabilit și o țintă în acest proiect, respectiv aceea ca cel puțin jumătate dintre studenții participanți să se angajeze la companiile partenere în proiect după finalizarea studiilor academice”, spune prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Rectorul instituției academice din Valea Jiului precizează că acest proiect european va asigura, totodată și fondurile necesare pentru dotarea unui laborator al Universității din Petroșani, unde se vor desfășura etapele de pregătire teoretică a studenților incluși în program.