CAR Unirea și-a îndeplinit și în anul 2020 misiunea, în ciuda provocărilor generate de criza sanitară

Efectele unui an care a stat mai mult sub semnul incertitudinilor și temerilor legate de pandemia de coronavirus au influențat, în bună măsură și activitatea Casei de Ajutor Reciproc Unirea din Petroșani. Din fericire, după cum relevă raportul Comitetului Director, prezentat în cadrul Conferinței anuale a CAR Unirea, care a avut loc la finalul lunii martie 2021, de către președintele dr.ec. Rodica Costandoiu, activitatea acestei instituții financiare a fost una marcată de evoluție și succes.

Este adevărat, după cum arată președintele CAR Unirea, că pandemia a condus la schimbarea strategiei de gestionare a patrimoniului casei pentru că membrii asociației au fost foarte afectați de aceasta. ”Am regândit planul nostru de acțiune pentru anul 2020 pentru a ne adapta la noile condiții (sanitare, sociale și economice). Au fost necesare măsuri de protecție a membrilor CAR, salariaților și colaboratorilor. Și când spunem „măsuri de protecție” ne referim atât la măsurile de prevenire a transmiterii infecției, cât și la protecția financiară a membrilor noștri. A fost necesară găsirea de soluții pentru a-i ajuta pe membri să treacă mai ușor peste probleme, respectiv amânarea ratelor, rescadențarea și reeșalonarea împrumuturilor. Pentru a-i proteja pe membrii noștri, prin limitarea deplasărilor și a interacțiunii cu alte persoane, au fost create posibilități alternative de plată, respectiv: plata on-line pe site-ul casei, instalarea de POS-uri (pentru evitarea folosirii de bancnote), promovarea intensă a plății prin virament bancar. A fost intensificată comunicarea cu membrii CAR prin mijloacele electronice, multe dintre solicitările membrilor putând fi soluționate fără a fi necesară prezenta lor fizica. Noul context de funcționare a economiei a accentuat rolul canalelor digitale în interacțiunea cu membrii și în realizarea funcțiilor operaționale. Aceste evoluții pot fi importante pentru intensificarea procesului de digitalizare a casei noastre, însă pot genera și vulnerabilități din perspectiva riscului operațional”, spune dr.ec. Rodica Costandoiu.

În anul 2020, ca și în anii anteriori, CAR Unirea Petroșani s-a încadrat în prima clasa de rating A, rating de performanță financiară 1, rating de risc 1, rating social 1. De menționat este și faptul că CAR Unirea Petroșani s-a situat pe locul 12 (din cele 25 de case din componenta Asociației CAR Regiunea Vest) în clasamentul pe criterii de performanță, pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

O analiză comparativă a principalilor indicatori economici, cu cele din anii precedenți, prezentată de ec. Violeta Ologu, directorul economic al CAR, relevă cât se poate de evident faptul că, dincolo de criza sanitară, CAR Unirea Petroșani a reușit și în 2021 să-și îndeplinească toate obiectivele asumate. Astfel, veniturile s-au cifrat la 2.992.468 lei, fiind peste cele înregistrate în 2019 și 2018, în timp ce cheltuielile au scăzut, față de anul anterior, la 2.406.235 lei. Tot în creștere s-au situat și capitalurile financiare care însumează, la finalul anului 2020, 20.936.304 lei, cu aproape un milion de lei mai mult decât în anul precedent. De asemenea, creșteri au fost consemnate și în ceea ce privește fondul social al membrilor, cifrat acum la 14.649.659 lei , dar și în ceea ce privește numărul membrilor care a crescut ușor de la 3.809 la 3.827. Singurul indicator care a înregistrat o scădere este cel al numărului de împrumuturi acordare, aceasta fiind o consecință firească a situației generate de pandemie. Astfel, valoarea împrumuturilor acordate în 2020 se cifrează la 8.620.640 lei, față de 11.062.900 lei, cât a fost în anul anterior.

Potrivit directorului economic al casei, ec. Violeta Ologu, scăderea numărului și valorii împrumuturilor poate afecta valoarea activelor productive și, implicit, nivelul veniturilor viitoare înregistrate, motiv pentru care se impune găsirea unor soluții pentru sporirea interesului membrilor pentru gama de împrumuturi. În acest context, Comitetul Director al CAR Unirea apreciază că este necesară atât diversificarea și optimizarea ofertelor de împrumuturi cât și deschiderea de noi sucursale pentru dezvoltarea activității și pentru reducerea excesului de lichiditate. Mai mult, după cum este deja cunoscut, la finele anului 2019, Asociația CAR Regiunea Vest a semnat acordul cu Fondul European de Garantare pentru acordarea de împrumuturi pentru activități generatoare de venit cu garanție europeana, iar in anul 2020 a fost încheiat și contractul cu privire la garanția oferite de Fondul European de Investiții.

Profitând de interesul Uniunii Europene privind incluziunea socială şi combaterea sărăciei, a fost dezvoltat un produs nou, Împrumutul EaSI, o soluție inteligentă, un sprijin real şi eficient,  prin care membrii CAR își pot deschide sau dezvolta propria afacere generatoare de venituri. ”Împrumutul beneficiază de garanție EaSI in proporție de 80%. Este un instrument implementat de către Comisia europeană, prin intermediul EIF – Fondul European de Investiții, prin care se garantează împrumuturile pentru activități generatoare de venit. Accesul la această garanție ne ajuta să oferim credite în condiții foarte avantajoase de dobândă și garantare membrilor noștri care vor să înceapă sau să-și dezvolte o afacere. Aceasta a fost una dintre țintele noastre pentru anul 2020. Considerăm acest lucru o mare reușită și un moment precursor al altor acțiuni de acest gen”, apreciază dr.ec. Rodica Costandoiu, președintele CAR Unirea.

Potrivit misiunii sale de întrajutorare a membrilor, în anul 2020 CAR Unirea Petroșani a menținut programele sociale de sprijin, respectiv acordarea de ajutoare nerambursabile oferite pentru căsătorie, pentru nașterea unui copil sau pentru aniversarea căsătoriei (la 25, 40 și 50 de ani), cu sume care, în funcție de vechimea membrului CAR pot ajunge până la 1.000 lei. Totodată, în cazul decesului membrului CAR (sau a soției/soțului ori a copilului), s-a acordat un ajutor nerambursabil care, de la 1 ianuarie 2020, poate fi de până la 4.000 lei, condiționat, de asemenea, de vechimea în CAR. Astfel, după cum arată directorul economic ec. Violeta Ologu, în anul 2020 au fost acordate 44 ajutoare in caz de deces în valoare de 95.950 lei și 99 ajutoare sociale în suma de 76.530 lei, valoarea totală a ajutoarelor nerambursabile acordate fiind de 172.480 lei. Fondurile destinate acestor ajutoare provin atât din contribuția lunara a membrilor, cât și din repartizarea din excedentul realizat la sfârșitul anului financiar, soldul acestor fonduri reportându-se pentru anul următor.  De asemenea, în anul 2020, trei copii ai membrilor CAR Unirea Petroșani au beneficiat de bursele de studii oferite de Asociația CAR Regiunea Vest.

În concluzie, după cum arată dr.ec. Rodica Costandoiu în raportul de activitate al CAR Unirea pentru anul 2020, efectele COVID-19 au determinat, pe lângă constrângeri, și o serie de oportunități, de la accelerarea digitalizării activității CAR și creșterea plăților cu cardurile până la regândirea strategiilor în sensul adresării în mai mare măsură nevoilor membrilor sau finanțarea membrilor CAR care au afaceri, pentru susținerea economiei locale; încurajarea start-up și a inovării. ”Trebuie să profitam de aceste oportunități pentru că avem mijloacele necesare. Una dintre condițiile „revenirii la viață” după o astfel de experiență este capacitatea de a lega din nou viitorul de prezent. Transformările au nevoie de o strategie și pot fi cu bătaie lungă, iar soluțiile pe care le vom găsi sunt strâns legate de modul în care am învățat să gestionăm situațiile stresante și dificile prin care trecem”, a mai precizat președintele CAR Unirea, dr. ec. Rodica Costandoiu.