În primul trimestru al anului, 1.702 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Hunedoara

Potrivit unei informări a Agenției Județene pentru Ocupare a Forței de Muncă din județul Hunedoara, în primele trei luni ale anului 2021, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul acestei instituții, au fost încadrate în muncă 1.702 persoane, dintre care 802 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 907 au peste 45 de ani, 319 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 285 au între 25 și 35 de ani, iar 191 sunt tineri sub 25 de ani (din care 152 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.287 provin din mediul urban, iar 415 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale,727, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 408. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 398, cei cu studii postliceale sunt în număr de 34, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 135.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 593 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile, încadrarea într-o categorie de ocupabilitate fiind realizată ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instituției.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în cursul lunii martie 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1.019  persoane.