Proprietarul unui apartament poate sa modifice locuinta pe care o detine sau poate sa ii aduca imbunatatiri, insa trebuie sa aiba in vedere ca lucrarile pe care le va efectua sa nu puna in pericol structura blocului sau a altor apartamente, se mentioneaza in Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Acelasi act normativ prevede ca pentru unele modificari proprietarul are nevoie de acordul asociatiei de proprietari. Mai exact, el nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietatii comune fara a obtine mai intai acceptul din partea asociatiei de proprietari.

In plus, anumite lucrari de modificare a apartamentelor trebuie efectuate in mod obligatoriu de catre proprietari, dupa cum se arata in Legea nr. 230/2007.

Tot pe lista obligatiilor proprietarilor de apartamente se inscriu si cele privind efectuarea lunara a platilor si cele care intervin la vanzarea apartamentelor.

Ati provocat daune unui vecin? Sunteti obligat sa reparati stricaciunile

Conform legislatiei in vigoare, proprietarii sunt obligati sa mentina apartamentele pe care le detin in stare buna, pe propria cheltuiala.

De asemenea, atunci cand este cazul, acestia trebuie sa efectueze anumite lucrari pentru intretinerea apartamentelor.

Concret, proprietarii sunt obligati sa ia masuri pentru consolidarea sau modernizareacladirii, pentru reabilitarea termica si eficienta energetica.

„Indiferent de natura interventiilor, se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri”, se precizeaza in Legea nr. 230/2007.

In ceea ce priveste blocurile afectate de cutremure, proprietarii sunt obligati sa ia de urgenta masuri pentru consolidare, cu sprijinul autoritatii publice locale sau centrale.

Totodata, actul normativ stabileste in mod expres ca niciun proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala a celorlalti proprietari din bloc.

Astfel, daca proprietarul unui apartament sau o persoana care actioneaza in numele sauprovoaca daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament, atunci respectivul proprietar sau respectiva persoana are obligatia sa repare stricaciunile sausa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii.

In cazurile in care unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica, cu buna-stiinta si sub orice forma, folosirea normala a cladirii de locuit, creand prejudicii celorlalti proprietari ori chiriasi, dupa caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instantei sa hotarasca masurile pentru folosirea normala a cladirii, precum si plata daunelor.

Cota de contributie trebuie platita in maximum 20 de zile calendaristice

In ceea ce priveste obligatiile de plata, legislatia in vigoare stabileste ca toti proprietarii trebuie sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari.

De asemenea, ei trebuie sa plateasca si cotele de contributie aferente fondurilor din asociatia de proprietari.

Plata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunara de plata, se efectueaza intr-un termen de maximum 20 de zile calendaristice.

Cei care intarzie cu platile risca sa achite penalitati, daca asociatia de proprietari a hotarat acest lucru.

Mai exact, Legea nr. 230/2007 prevede ca asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata.

Penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat.

Totodata, restantierii la intretinere risca sa fie dati in judecata de asociatia de proprietari pentru neplata.

„Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit”, se mentioneaza in actul normativ.

Important! Proprietarul este obligat sa accepte accesul in apartament al unui delegat al asociatiei, atunci cand este necesar sa se inspecteze, sa se repare ori sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament. Totusi, proprietarul trebuie anuntat cu cinci zile inainte. Fac exceptie cazurile de urgenta, cand accesul se poate face fara preaviz.

Cei care-si vand apartamentul trebuie sa fie la zi cu plata intretinerii

Proprietarii care isi vand apartamentele sunt obligati ca la incheierea contractului de vanzare-cumparare sa faca dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.

Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare fara o adeverinta din partea asociatiei de proprietari, care sa reprezinte dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, se precizeaza in legislatia in vigoare. Adeverinta trebuie eliberata in original, sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, si cu stampila asociatiei de proprietari.

Atentie! Actele de instrainare incheiate cu nerespectarea acestei obligatii sunt nule de drept.

Daca exista datorii catre asociatia de proprietari, atunci vanzarea apartamentului se poate face numai daca se introduce in contract o clauza referitoare la preluarea datoriilor de catre cumparator.

Proprietarii risca amenzi de 3.000 de lei daca nu-si indeplinesc obligatiile

Legea nr. 230/2007 stabileste ca proprietarii risca amenzi de pana la 3.000 de lei pentru unele fapte care constituie contraventii.

Astfel, proprietarii care nu iau toate masurile necesare pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta a cladirii si a instalatiilor comune aferente (de exemplu ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, de incalzire centrala, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.) pe toata durata existentei acestora pot fi sanctionati cu amenda de la 1.000 la 3.000 de lei.

De asemenea, cei care nu executa lucrarile de intretinere, reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii aflate in proprietatea lor individuala, daca aceasta este de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari, risca amenzi intre 1.000 si 3.000 de lei.

In plus, proprietarul care schimba destinatia locuintei fara autorizatiile si aprobarile legale poate primi o amenda care porneste de la 200 de lei si ajunge la 1.000 de lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor este realizata de catre persoanele imputernicite de Inspectoratul de Stat in Constructii si de Ministerul Administratiei si Internelor, de primari sau de imputernicitii acestora.

avocatnet.ro