EXTINDEREA DIMENSIUNII INTERNAŢIONALE A EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII – PRIORITATE COMUNĂ A UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI ŞI A I.N.C.D. INSEMEX PETROŞANI

În perioada 11 – 15 Iunie 2017, o delegaţie comună a Universităţii din Petroşani şi I.N.C.D. INSEMEX Petroşani, formată din prof.univ.dr.ing. Sorin Radu, Rectorul instituţiei de învăţământ superior, dr.ing. George Artur Găman, Director General al INSEMEX, prof.univ.dr.ing. Roland Moraru, prorector Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale, prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaş şi dr.ing. Vlad Păsculescu – şef Laborator Cooperări şi Proiecte Internaţionale, a efectuat o vizită la Tbilisi, în Republica Georgia, la invitaţia a două prestigioase instituţii de învăţământ superior şi, respectiv, de cercetare din această ţară.

Consacrată amplificării, dezvoltării şi concretizării relaţiilor de colaborare internaţională, vizita a debutat la LEPL Grigol Tsulukidze Mining Institute, prin ceremonia de semnare a memorandumurilor de cooperare dintre acest institut de cercetare minieră din Tbilisi şi cele două instituţii din Valea Jiului (Foto 1). Cu acelaşi prilej s-a desfăşurat şi şedinta consiuliului ştiinţific al Institutului de Mine G. Tsulukidze consacrată expunerii şi validării primei faze a Grantului No 216968 finanţat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă „Shota Rustaveli”, cu tema de cercetare „Prevention methods development against aerosol terrorism for ventilation of Tbilisi subway”, în cadrul căruia profesorii Nicolae Iliaş şi Roland Moraru deţin calitatea de consultanţi internaţionali (foto 2). Discuţiile bilaterale purtate cu Dr. Tamaz Akhvlediani, directorul ştiinţific, prof.dr. Omar Lanchava şi dr. Giorgi Nozadze au permis identificarea unei axe prioritare de acţiune comună prin crearea unui consorţiu internaţional care să dezvolte o propunere de grant în cadrul programului Orizont 2020. Totodată s-au evidenţiat posibilităţi concrete de realizare a unor schimburi de experienţă şi acţiuni de transfer tehnologic între specialiştii INSEMEX şi cercetătorii georgieni, îndeosebi în domeniul materiilor explozive.

La Georgian Technical University (GTU) din Tbilisi, delegaţia română a purtat un amplu dialog cu prorectorul Zurab Gasitashvili, directorul departamentului de management al cercetării David Tavkhelidze, directorul biroului de relaţii internaţionale Otar Zumburidze şi directorul-adjunct al biroului de relaţii internaţionale Alexander Zedelashvili, dialog în cadrul căruia s-au pus în evidenţă direcţiile de bază şi acţiunile imediate care urmează a fi întreprinse în baza memoranumului de cooperare care a fost semnat cu această ocazie între Universitatea din Petroşani şi Universitatea Tehnică a Georgiei (foto 3 şi 4).

S-au identificat totodată posibilităţi de cooperare în sfera educaţională (cum ar fi schimburi de studenţi şi cadre didactice prin programul ERASMUS PLUS, doctorate in cotutelă etc) şi în cercetarea ştiinţifică.

S-a convenit ca în baza acordului inter-universitar semnat cu partenerul georgian, să se iniţieze acordul ERASMUS PLUS privind mobilităţile studenţilor şi cadrelor didactice şi s-a stabilit principiul reciprocităţii privind publicarea rezultatelor cercetării în revistele editate de cele două instituţii de învăţământ superior.

Pe parcursul vizitei reprezentanţii Universităţii din Petroşani şi ai INCD INSEMEX au mai avut întâlniri cu decanul Facultăţii de Mine şi Geologie al GTU, prof.dr. Anzor Abshilava, precum şi cu academicianul Levan Japaridze, directorul departamentului de Construcţii a structurilor subterane şi exploatări subterane din cadrul LEPL G. Tsulukidze Mining Institute.

Cunoscută fiind preocuparea constantă a INSEMEX Petroşani pentru îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă, precum şi strânsa relaţie de cooperare a institutului cu Inspecţia Muncii din România, reprezentanţii institutului de cercetare au fost invitaţi de către Organizaţia Internaţională a Muncii la o şedinţă de lucru care a avut loc la sediul Business Association of Georgia (foto 5). Activitatea Inspecţiei Muncii din Georgia a fost suspendată în anul 2006, iar problematica ridicată de acest fapt a condus la accidente de muncă cu consecinţe ireversibile, în acest moment Guvernul georgian, împreună cu Organizaţia Internaţională a Muncii şi Asociaţia de Afaceri a Georgiei desfăşurând un proiect amplu de reinstituire a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă şi de organizare a Inspecţiei Muncii în această ţară.

 

La invitaţia domnului Valentin Mocanu – Specialist pentru Inspecţia Muncii şi Securitate şi Sănătate în Muncă şi a domnului Zsolt Dudas – Consilier Tehnic Principal, responsabilii din partea Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru reorganizarea activităţii Inspecţiei Muncii în Georgia, Directorul General al INSEMEX, domnul dr.ing. George Artur Găman a prezentat activitatea şi posibilităţile de asistenţă ale institutului pentru desfăşurarea acestui proces de reorganizare, în faţa unei audienţe considerabile formată din viitorii inspectori de muncă georgieni şi de reprezentanţi ai ministerului coordonator. S-a concluzionat ca fiind extrem de benefic suportul tehnic pe care-l poate oferi institutul de cercetare în această problemă, stabilindu-se un acord de principiu ca viitori inspectori de muncă să fie instruiţi de către experţii INSEMEX în ceea ce priveşte aspectele tehnice specifice activităţilor desfăşurate în medii cu pericol de atmosferă explozivă, toxică sau inflamabilă. Astfel, cel mai probabil la finalul acestui an, institutul va delega o echipă de experţi care să ofere asistenţă şi instruire tehnică, în primă instanţă privind problematica specifică securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea minieră. Se preconizează ca echipa care va efectua instruirea tehnică a viitorilor inspectori de muncă să fie formată şi din reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii din România, care pot clarifica şi oferi sprijin privind aspectele de natură legislativă.

[slideshow_deploy id=’13837′]