Apa Serv își sondează beneficiarii cu privire la calitatea serviciilor

Cu convingerea că de calitatea serviciilor prestate către beneficiarii săi depinde nu doar modul de percepție al relației furnizor-client, ci şi gradul de evaluare a întregii activități, Apa Serv Valea Jiului intenționează să realizeze, în perioada următoare, un studiu privind calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și a celor de canalizare în localitățile din Valea Jiului.

În acest scop, a fost întocmit un chestionar de sondare a opiniei publice, care urmează a fi distribuit tuturor abonaților Apa Serv, împreună cu factura aferentă consumului din luna precedentă. Chestionarul cuprinde un număr de 8 întrebări cu 5 variante de răspuns și trei paragrafe destinate transmiterii de propuneri sau sugestii pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de operatorul de apă și canalizare din Valea Jiului.

”Principalul etalon de evaluare a activităţilor noastre este dat de felul în care acestea sunt percepute de clienții noștri. În ceea ce ne privește, suntem permanent preocupați de creșterea calității serviciilor pe care le oferim și de creșterea gradului de satisfacție a clienților noștri, față de serviciile de care beneficiază. Sigur că, de cele mai multe ori, culegem acest gen de informații din programul de audiențe, din reclamațiile pe care le primim, din întâlnirile pe care le avem cu cetățenii atunci când efectuăm anumite lucrări sau chiar de pe rețelele de socializare. Ţinem cont de toate aceste lucruri. Din dorința de a avea o imagine de ansamblu, fundamentată pe criterii sociologice, asupra problemelor cu care ne confruntăm și asupra percepției clienților noștri cu privire la serviciile pe care le oferim, am inițiat acest chestionar, din a cărui analiză vom vedea ce și unde am făcut, respectiv ce și unde trebuie să îmbunătățim în activitatea noastră. De aceea, adresez rugămintea tuturor clienților noștri să aloce câteva minute și să completeze aceste chestionare”, spune Cristian Ionică, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.

Conducerea Apa Serv Valea Jiului precizează că nu va colecta date personale în cadrul acestui demers sociologic, în care nu sunt solicitate informații cu privire la identitatea persoanelor chestionate. Totuși, pentru o cât mai exactă evaluare a situației din aria de operare, reprezentanții Apa Serv le solicită cetățenilor să precizeze pe chestionar strada, blocul, cartierul şi localitatea unde  locuiesc.

”Prin acest chestionar vrem să vedem, în primul rând, unde mai există probleme și care este natura acestora, dar și să măsurăm felul în care oamenii percep modul în care suntem capabili să rezolvăm aceste probleme. De aceea, rugămintea mea este ca în chestionar să fie precizat cartierul în care locuiește clientul, pentru a putea evalua rapid situația și interveni pentru rezolvarea problemelor, acolo unde este cazul”,explică Cristian Ionică.

Pentru completarea chestionarelor, operațiune care nu durează mai mult de câteva minute, și pentru retransmiterea acestuia către Apa Serv, participanţii la acest sondaj au la dispoziție mai multe variante:

  • Chestionarul poate fi completat pe loc și transmis prin curierul care l-a înmânat, odată cu factura pentru serviciile prestate de Apa Serv pentru luna precedentă;
  • Chestionarul poate fi completat oricând, în termen de 30 de zile de la data primirii, și depus la oricare din ghișeele serviciilor locale de relații cu clienții din localitățile Văii Jiului sau la sediul central;
  • Chestionarul poate fi completat oricând, în termen de 30 de zile de la data primirii, scanat sau fotografiat, și transmis elctronic pe adresa de e-mail: mediu@asvj.ro

”Toate informațiile pe care le vom culege prin acest chestionar vor fi analizate de către managementul companiei și vor constitui elemente esențiale în măsurile pe care le vom lua pentru îmbunătățirea activității Apa Serv Valea Jiului și relația directă cu clienții noștri. Vă asigurăm că vom acorda maximă importanță observațiilor și sugestiilor dumneavoastră, de care vom ține cont în derularea viitoare a relațiilor noastre de colaborare. Vă mulțumim anticipat pentru interesul și timpul acordat acestui demers”, a mai precizat Cristian Ionică, director general al ASVJ.

[slideshow_deploy id=’19661′]