Scrisoarea către cetățeni a primarului municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile

Stimați cetățeni ai Vulcanului,

Vă doresc, la început de an, multă sănătate și putere de muncă. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru susținerea activității adminstrației publice locale.

La fiecare început de an, revin cu acest document – SCRISOAREA PRIMARULUI – care vă oferă informațiile sintetizate despre activitatea Primăriei în anul precedent. Ceea ce am reușit să facem împreună, în colaborare cu toți partenerii Primăriei, este continuarea îndeplinirii promisiunilor noastre față de toți cetățenii Vulcanului, în mandatul 2016-2020. Continuăm și în 2019, la fel.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, INVESTIȚII DIN FONDURI
GUVERNAMENTALE ȘI LOCALE:

* În domeniul locuințelor sociale au fost date în folosință 50 de garsoniere și apartamente sociale în căminul social C1 de la Dincă. Refuncționalizarea căminelor C2 și C3 și construirea unui punct termic din fonduri guvernamentale, cu finalizare în 2019.

* Elaborarea documentației tehnice pentru construirea de blocuri pentru tineri. Programul de finanțare prin ANL.

* În domeniul înfrastructurii rutiere:

Lucrări în continuare: Reabilitarea DJ 664 Vulcan-Pasul Vîlcan, Schela, Turcinești, Tg.Jiu de la km 42+500 la km 44+930, sector intravilan zona Dincă-stația telegondolă, cu finanțare de la bugetul local. Modernizare străzi și alei pietonale în zona Aleea Muncii, cu finanțare de la bugetul local.

Lucrări finalizate în 2018: Finanțarea prin fonduri guvernamentale: PNDL2 și fonduri de la bugetul local, a lucrărilor de modernizare și reabiltare a infrastructurii rutiere în zonele: Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazu”- Centrul vechi (modernizare); strada Traian (modernizare alei pietonale, trotuare, scări + reabilitare). Extinderea sediului primăriei (arhiva), cu finanțare de la bugetul local.

– Elaborarea documentației pentru finanțarea proiectelor de infrastructură: Colonia de Jos cu străzile Libertății, Fabricii, Ghe. Barițiu, 22 Decembrie, Teiului, Independenței, Florilor, Barierei, A. Mureșanu, T. Vladimirescu; str. T. Lucaciu și str. Crividia – finanțare prin GAL Vulcan.

* În domeniul educație, învățământ, social:

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea finanțării: – Centru pentru activități extrașcolare, bibliotecă, spații multifuncționale (re-funcționalizarea Școlii nr. 7) – finanțare prin GAL Vulcan; – Înființarea unei creșe, prin schimbarea destinației Centrului de Cultură și Educație Șansa – finanțare prin GAL Vulcan; Refuncționalizarea unor spații publice urbane din zonele ZUM și transformarea acestora în locuri de joacă și recreere pentru copii – finanțare prin GAL Vulcan; Înființarea unui Centru pentru resurse comunitare, Pavilion E, fostul cămin de nefamiliști – finanțare prin GAL Vulcan;

* Proiecte incluse pe lista de sinteză C.N.I.:

Elaborare documentații tehnico-economice pentru: reabilitarea Căminului cultural din Paroșeni, construirea unui bazin de înot didactic.

INVESTIȚII DIN FONDURI EUROPENE:

* Domeniul Sănătate. Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan.
Aprobarea etapei de eligibilitate. În 2019 semnarea finanțării și începerea execuției. Proiect cu finalizare în 2021.

* Un plus de căldură pentru cetățeni.
Reabilitarea termică a blocurilor. Proiect pentru blocurile D5, D9, 44 de pe B-dul M. Viteazul. Încheierea etapei de acord de eligibilitate. Finanțare și execuție în 2019.

* Sistemul de iluminat public – Modernizare. Stadiul de depunere proiect și evaluare.

* Domeniul educație, învățământ.

– Construcție grădinițe prin ADR Vest – Construirea unei grădinițe normale cu 4 săli de clasă. Proiect aprobat pentru finanțare. Perioada de execuție 2019-2021.

– Acum pentru Viitorul Vulcanului – parteneriat local pentru incluziune socială. Proiect implementat prin GAL Vulcan, etapa a III-a. Demarare: septembrie 2018. Perioada: 36 luni.

– Hai la școală ! O șansă pentru viitor. Finanțare mai 2018. UAT Vulcan este partener în proiect.

* Domeniul transport public:

– Transport electric public. Linia verde de autobuze electrice Petrila – Uricani. UAT Vulcan este lider de proiect. Etapa de finanțare.

* Domeniul serviciilor administrative locale:

– Performanță în serviciile publice. Management performant în administrația
publică din municipiul Vulcan. Proiect în derulare. Finalizare în 2019.

– Îmbunătățirea calității serviciilor publice. Proiectul ”Un plus de transparență, etică și integritate”. În derulare. Finalizare august 2019.

* Domeniul comunicării informatice:
– WiFi4U – Promovarea conectivității la Internet în comunitățile locale.

* Locuri de joacă pentru copii:

– ”Pentru un zâmbet de copil”. Parteneriat pentru realizarea unui loc de joacă pentru copii în Colonia de Jos. Finalizat în octombrie 2018. Realizarea de parcuri de joacă pentru copii în Crividia, Centrul Vechi, Colonia de Jos și Micro 3B. Proiecte în etapa de finanțare prin GAL Vulcan.

ACTIVITĂȚI CULTURALE, SOCIALE, DIVERSE:

Și în 2018, pe agenda de activități culturale, sportive, educative, au fost înscrise toate activitățile conform Programului aprobat de Consiliul local. Cele tradiționale, la care participă un număr mare de cetățeni au fost și în 2018 organizate cum se cuvine. Unirea Principatelor Române, Zăpezile Bucuriei (ediția a V-a), Ceremonia dedicată Eroilor Neamului organizată de Înălțarea Domnului, Nedeia de la Paroșeni, Nedeia din Dealu Babii, Nedeia Vulcăneană, Ziua Minerului, Ceremonialul Militar de la Monumentul Eroilor din Pasul
Vîlcan integrat în ansamblul de manifestări dedicate Centenarului Unirii, competițiile sportive ”Castelul din Carpați”, Ziua Persoanelor Vârstnice, Festivitatea de Ziua Națională a României, Crăciunul și Revelionul – sunt doar câteva dintre acestea.

Activitatea Clubului Sportiv Vulcan în 2018 a continuat să fie susținută de Consiliul local, la nivelul tuturor secțiilor sportive existente, ai căror sportivi au obținut și pe parcursul acestui an rezultate notabile la competițiile organizate la nivel regional și național.

Tot în 2018, municipiul Vulcan s-a înfrățit cu localitatea Ialoveni, raionul Ialoveni din Republica Moldova, înfrățire care dă posibilitatea cetățenilor municipiului nostru să se integreze în programul de activități comune ce se vor derula începând cu anul 2019. De asemenea, administrația publică locală a menținut și în 2018 relațiile de bună colaborare cu reprezentanții societății civile, care au participat la majoritatea activităților desfășurate în acest an.

În numele celor ce alcătuiesc administrația publică locală, vă mulțumesc stimați cetățeni, pentru felul în care ați înțeles să contribuiți la susținerea activității noastre din 2018 și pentru ceea ce veți face și în 2019, astfel încât să putem derula toate activitățile necesare administrării municipiului Vulcan.

 Mulțumesc tuturor celor ce susțin activitatea Primăriei municipiului Vulcan, în mod deosebit membrilor Consiliului local, prin hotărârile adoptate pentru dezvoltarea comunității noastre. Mulțumesc reprezentanților instituțiilor județene, guvernamentale, sectorului privat și ai societății civile, pentru tot ceea ce împreună am reușit să aducem ca plusvaloare în viața urbei noastre în 2018. Vom continua și în 2019 în același mod, cu încrederea că ceea ce facem pentru urbea noastră, duce la creșterea calității vieții vulcănenilor.

 Primarul municipiului Vulcan

Ing. Gheorghe ILE

[slideshow_deploy id=’36591′]