INSEMEX Petroșani prezent la Conferința europeană pentru sănătate și securitate în muncă

La Palatul Parlamentului din București s-a desfășurat zilele acestea Conferința „Securitate și Sănătate în Muncă în contextul noilor forme de muncă. Experiențe și bune practici în statele membre”, un eveniment organizat de Comisia Europeană și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în contextul deținerii Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România, reprezentanți ai ministerelor Muncii din UE, ai Comisiei Europene și altor organizații de profil.

La eveniment, alături de reprezentanții ministerelor de resort din statele UE, au fost prezenți, printre alții, directorul Direcției Generale Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul Comisiei Europene – Zinta Podniece, directorul Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) – Christa Sedlatschek, directorul adjunct al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND) – Erika Mezger, reprezentanți ai Autorității Suedeze pentru Mediu de Muncă, ai Institutului Național pentru Sănătate Ocupațională din Norvegia, ai Institutului Federal  pentru Securitate și Sănătate în Muncă din Germania (BAuA), Inspectoratului General pentru Afaceri Sociale din Franța și ai Institutului European al Sindicatelor. La eveniment a fost reprezentat și INCD-INSEMEX Petroșani, printr-o delegație condusă de directorul general dr. ing. George Artur Găman.

Conferința a avut loc la Palatul Parlamentului și a fost un eveniment de amploare, reunind participanți din statele membre UE.

”Principalele obiective ale conferinței, au fost promovarea culturii de prevenție de-a lungul vieții profesionale, prin implicarea tuturor parților și sublinierea beneficiilor pe termen lung care vin odată cu aceasta, laolaltă cu conștientizarea cu privire la afecțiunile musculo-scheletice legate de noile forme de muncă. Răspunzând la aceste noi provocări prin dezbateri continue la nivel European, va fi facilitată adaptarea la noile riscuri de securitate și sănătate pe care formele atipice de muncă, le reprezintă atât pentru angajatori, cât și pentru lucrători”, a declarat dr.ing. George Artur Găman.

Conferința de la Palatul Parlamentului a oferit oficialilor europeni prilejul de a discuta despre principalele schimbări care au loc pe piața muncii și modul în care acestea pot fi optimizate în beneficiul tuturor celor implicați – lucrători, întreprinderi, societatea în ansamblul său.

În cuvântul de deschidere, ministrul Marius Budăi a spus celor prezenți că este extrem de mândru că, în primele 3 luni de mandat, Președinția României la Consiliul UE a avansat dosare legislative vitale pentru lucrătorii europeni, care vor duce la condiții mai bune și sigure de muncă, la o mobilitate echitabilă a forței de muncă sau care vor facilita echilibrul între viața profesională și cea privată și vor promova tratamentul egal între femei și bărbați.

Marius Budăi a vorbit despre schimbările semnificative înregistrate pe piaţa muncii în urma procesului de îmbătrânire a forţei de muncă, a progresului tehnologic (digitalizare, automatizare şi robotizare sau utilizarea nanotehnologiei), diversificării formelor de angajare şi a apariției formelor de lucru atipice, care pot duce, în unele cazuri, la insecuritatea locurilor de muncă şi a veniturilor sau care limitează accesul lucrătorilor la instruire şi consultare și, prin urmare, la creșterea riscurilor profesionale.