Mesaj de Paște / Radu Sorin, Rectorul Universității din Petroșani

Cu prilejul sfintei sărbători a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, mă alătur cu smerenie tuturor dreptcredincioşilor creştini care rostesc în lumina izbăvitoare a lumânărilor și în bătaia clopotelor, salutul pascal Hristos a Înviat!

Vă doresc tuturor ca harul și binecuvântarea celei mai înalte dintre sărbători să vă însenineze sufletul.

Paște fericit !

prof.univ.dr.ing. Radu Sorin – Rectorul Universității din Petroșani