Mesaj de Paște / Vasile Jurca, primarul orașului Petrila

Cu prilejul sfintei sărbători a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, mă alătur cu smerenie tuturor dreptcredincioşilor creştini care rostesc în lumina izbăvitoare a lumânărilor și în bătaia clopotelor, salutul pascal Hristos a Înviat!

Vă doresc tuturor ca harul și binecuvântarea celei mai înalte dintre sărbători să vă însenineze sufletul.

Paște fericit !

Vasile Jurca – Primarul orașului Petrila