Carte funciară și intabulare 2020: Lucruri de știut pentru acest an

Cartea funciară are un rol informativ, arată cine deține imobilul respectiv, dacă a fost grevată vreo ipotecă asupra imobilului respectiv sau alte chestiuni legate de imobil. Totuși, a fost concepută să aibă și un rol constitutiv de drepturi, însă acest aspect nu se aplică, deocamdată.

Cartea funciară conține informații despre imobile. De la cine deține un drept de proprietate asupra unui imobil, la cine are grevate anumite drepturi, cum ar fi ipotecile, asupra imobilului, precum și alte aspecte juridice care afectează situația unui imobil, cartea funciară reflectă astfel de informații.

Astfel, se poate spune că una din funcțiile cărții funciare este de a constitui un mijloc de publicitate cu privire la un imobil și la starea juridică a acestuia. Mai mult, din cauza aceasta, se consideră că astfel de informații trebuie cunoscute de oricine are un interes legat de acel imobil.

Cu alte cuvinte, dacă faceți anumite alegeri greșite legate de un teren sau o construcție, nu puteți să invocați necunoașterea stării juridice a imobilului respectiv, atât timp cât aceasta era reflectată în cartea funciară.

Acest lucru, în principal, se datorează faptului că oricine are acces la informațiile din cartea funciară. Astfel de informații pot fi obținute de la oficiile de carte funciară, care eliberează extrase sau copii certificate, conform cu originalele din arhiva cărții funciare. În același timp, trebuie știut că anumite informații (cum ar fi extrasul de carte funciară sau cel de plan cadastral) pot fi obținute și online. Puteți citi mai multe detalii despre acest mod de obținere a informațiilor, aici.

În primul rând, trebuie detaliat, cu exactitate, ce se înscrie în cartea funciară. Există mai multe tipuri de înscriere care fac mai ușor de înțeles și ce se poate înscrie în cartea funciară. Mai exact, e vorba de intabulări, înscrieri provizorii și notări (ultimele două fiind făcute exclusiv în cazurile prevăzute de lege).

În privința intabulărilor și a înscrierilor provizorii, acestea se referă la drepturi tabulare. Ele sunt, în esență, drepturile reale. Codul civil prevede următoarele drepturi reale:

dreptul de proprietate;

dreptul de superficie;

dreptul de uzufruct;

dreptul de uz;

dreptul de abitație;

dreptul de servitute;

dreptul de administrare;

dreptul de concesiune;

dreptul de folosință;

drepturile reale de garanție;

alte drepturi cărora legea le recunoaște acest caracter.

sursa: dcbusiness.ro