SMART 2020 – Sistem multidisciplinar de pregătire practică la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani, în parteneriat cu Universitatea din București implementează proiectul SMART 2020 – Sistem multidisciplinar de pregătire practică – POCU/626/6/13/ 133222, proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul căruia este vizată  consolidarea și dezvoltarea a 39 parteneriate cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale pe o perioada de 24 luni a 284 de studenți din cadrul domeniilor administrație publică, economic, inginerie, informatică, istorie, matematică, relații internaționale și studii europene în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii, prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, din care 63 dintre acestea în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți.

Scopul principal al proiectului consta în creșterea ratei de participare a studenților din învățământul terțiar universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin participarea unui număr de 284 de studenți înmatriculați în cadrul Universității din Petroșani și Universității din București, precum și în cadrul altor facultăți acreditate din domeniile abordate prin proiect, la activități educaționale optimizate, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, precum stagii de pregătire practică și sesiuni de consiliere și orientare în cariera, workshop-uri de dezvoltare personală și vizite de studiu, participarea în cadrul unui program de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, activități ce sunt implementate în cadrul unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Totodată, toate activitățile din cadrul proiectului sunt menite să dezvolte competențele profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane și să asigure facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare în tranziția acestora de la educație la un loc de muncă.

Sustenabilitatea instituționala, precum și a programelor educaționale va fi asigurată prin diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional prin crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat/angajatori și mediul universitar, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii.

Proiectul SMART 2020 – Sistem multidisciplinar de pregătire practică – POCU/626/6/13/133222 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul  04.11.2020 – 03.22.2022 beneficiind de o finanțare totală de 4.707.154,20 RON din care 4.613.011,11 RON sunt nerambursabili.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020« (Știre anterioară)