Cantină socială nouă la Orăștie, înființată cu fonduri europene

Municipiul Orăștie dispune de o cantină socială nouă, înființată cu ajutorul fondurilor europene

Cu o investiție de aproape 2,5 milioane de lei, din care peste 2,2 milioane – bani nerambursabili, o veche clădire din oraș a fost reabilitată, consolidată și apoi amenajată și dotată astfel încât să acorde cele mai bune servicii de asistență socială persoanelor în vârstă, cu dizabilități și în special celor defavorizate, din oraș.

La noua cantină socială din localitatea hunedoreană, va fi asigurată o masa caldă zilnică pentru persoanele defavorizate din oraș, în limita alocației zilnice de hrană, aprobată prin Hotărâre de Guvern. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului de protecție a persoanelor vârstnice din localitate, asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalți cetățeni, la toate resursele comunității – bunuri, servicii, inclusiv servicii publice

În Municipiului Orăștie populația rezidentă de 65 de ani și peste este de 2583 de persoane.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin prioritatea de investiții 8.1, al cărei obiectiv în reprezintă investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

Beneficiarul investiției este Primăria Municipiului Orăștie.