Program educațional pe fonduri norvegiene pentru creșterea vitezei de adopție a energiei regenerabile în România

Un inedit, dar esențial program educațional, a fost lansat oficial la Petroșani, prin intermediul Asociației Centrul Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială, în parteneriat cu compania InnoVius As. Acest program, intitulat ”Creșterea vitezei de adopție a energiei regenrabile în România” a fost prezentat oficial, în cadrul conferinței de deschidere, eveniment găzduit la sala de conferințe a Bibliotecii Universității din Petroșani.

Moderatorul evenimentului, Adriana Kinszky, președintele Asociației CROFMPS a informat că proiectul, finanțat printr-un grant câștigat de cei doi parteneri din fonduri norvegiene, își propune facilitarea accesului la know-how în domeniul energiei regenerabile pentru un număr de 250.000 de persoane din regiunea Văii Jiului, dar și din alte regiuni ale țării. ”Pornind de la realitățile prezentului și perspectivele de dezvoltare energetică a României, ne propunem ca, prin acest proiect, să asigurăm creșterea gradului de conștientizare a publicului larg cu privire la utilizarea energiei ergenerabile, la importnța eficienței energetice în activitățile desfășurate și acumularea de know-how în acest domeniu specific, aflat în plin proces de dezvoltare”, a declarat Adriana Kinszky.

Aceasta a mai precizat că, în acest scop, vor fi organizate mai multe activități finanțate în cadrul proiectului accest de CROFMPS în parteneriat cu InnoVius As, respectiv derularea unei campanii de conștientizare a publicului larg cu privire la alternativa de energie regenerabilă, derularea unui număr de 3 seminarii educaționale pe tema pregătirii în consultanță energetică în orașele Petroșani, București și Buzău, realizarea unui număr de 5 instruiri privind energia regenerabilă și eficiența energetică în orașele București, Petroșani, Buzău, Oradea și București, precum și inițierea unui dialog cu Autoritatea Națională de Calificări în domeniul reglementării responsabilităților ocupațiilor verzi.

Printre lectorii care vor conferenția pe acest subiect în cadrul seminariilor și sesiunilor de instruire ce se vor derulare în localitățile menționate până la finalul acestui an, se numără specialiști cu experiență relevantă în domeniul managementului resurselor regenerabile din țara noastră, cum sunt: Michael Melczer – senior advisor la Banca Mondială pe probleme de Energie și Industrie Extractivă, Filip Cârlea – Director la Centrul pentru Energie Regenerabilă și Eficiență Energetică al Academiei Române, Iulian Offenberg – Director general al companiei Titan Power SA București sau Sebastian Enache – Business development manager al Monsson Group. Aceștia au intervenit, de altfel, și în cadrul conferinței de lansare a proiectului, vorbind despre necesitatea și importanța formării de specialiști în acest nou domeniu de activitate în domeniul energetic, a cărui dezvoltare va conduce, în următorul deceniu, la angrenarea unui număr de peste 15.000 de angajați în companiile dezvoltatoare de proiecte energetice bazate pe resurse regenerabile, numai la nivelul țării noastre.

În acest context, potrivit liderilor celor doi parteneri ai acestui proiect educațional demarat la Petroșani, Adriana Kinszky (CROFMPS) și Goraj Vujicic (InnoVius As), derularea activităților propuse în cadrul proiectului va avea un impact semnificativ în creșterea vitezei de adopție a energiei regenerabile în România, prin: derularea unui număr de două campanii de informare care vizează un public-țintă de 250.000 de persoane, prin școlarizarea a 150 de persoane în eficiență energetică, prin coaching oferit unui număr de 250 de persoane în consultanță energetică pentru diverse grupuri sociao-profesionale, prin obținerea de know-how pentru 7 persoane, printr-un schimb de experiență profesional cu Norvegia.

Proiectul ”Creșterea vitezei de adopție a energiei regenerabile în România”, se derulează în perioada mai-decembrie 2023.