“Groparii mineritului” de la SNMIVJ duc acasă zeci de mii de lei

Cine a crezut că minele neviabile sunt neprofitabile s-a înşelat. Nu pentru şefii lor, care duc acasă zeci de mii de lei, în condiţiile în care unităţile extractive pe care le coordonează îşi inchid în curând porţile.

 

anghelAUREL ANGHEL, directorul general al Societăţii Naţionale de Închideri de Mine Valea Jiului a încasat, conform ultimei declaraţii de avere pentru anul 2013, nu mai puţin de 68.177 de lei şi asta, atenţie!, reprezintă salariul doar pentru o jumătate de an. Până în 19 iulie 2013, director al societăţii a fost Petre Drăgoescu, care ulterior a fost înlocuit cu Anghel. În consecinţă, la un calcul simplu putem concluziona că lunar Anghel a dus acasă peste 11.300 de lei. CRISTIAN NICOLESCU, director Tehnic al SNIMVJ a avut un venit anual de 79.197 de lei, în timp ce PETRE DRĂGOESCU, devenit director Securitate şi Sănătate în Muncă 73.392 de lei. Nici memmbrii Consiliului de Administraţie al SNIMVJ nu au motive să se plângă, pentru că şi ei câştigă câteva mii de lei fără să-şi bată prea tare capul – nici ei, nici alţii! – cu ce se va întâmpla cu zonele unde unităţile extractive devin istorie şi cu oamenii. 

Salariile pot fluctua în sus!

Potrivit SNIMVJ, din Consiliul de Administraţie al societăţii de închideri fac parte MIHAI DARIE, NICOLAE RADU CHIURTU, AUREL ANGHEL, MIHAI RADU SORIN ŞI, ultimul dar nu cel din urmă Preşedintele CA – GHEORGHE BOBAR. De precizat că veniturile despre care facem vorbire sunt…flexibile şi pot creşte odată cu salariul mediu brut pe ramură. Astfel, salariul ce poate fi încasat de directorul general al SNIMVJ a fost stabilit prin Hotărârea nr. 7 din 23 septembrie 2013 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului SA care spune că: “limitele generale ale renumeraţiei brute fixe a direc­torului general al Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani între 3 şi până la de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică”.

preparatie.demolataDe asemenea, prin aceeaşi Hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a, nr. 5544 din 23.10.2013), s-au stabilit “indemnizaţiile brute ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., astfel:

– pentru preşedintele Consiliului de Administraţie şi pentru membrii Consiliului de Administraţie şi membrii care sunt nominalizaţi în cadrul a cel puţin 2 bobarcomitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară la valoarea de 75% din media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial brut Iunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea;

– membrii Consiliului de Administraţie care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară, reprezentând 60% din media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial brut lunar din ramura în care îşi des­fă­şoara activitatea societatea;

– membrii Consiliului de Administraţie care nu fac parte din niciun comitet consultativ din cele constituite la nive­lul consiliului de administratie al societăţii, beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară, reprezentând 50% din media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea”.

vom reveni…(Următoarea știre) »