Încep plăţile pentru ultima tranşă de gratuităţi pentru foștii pensionari mineri

pensionari mineriSocietatea naţională pentru Închideri Mine Valea Jiului va efectua, în luna aprilie, plăţile aferente subvenţionării consumurilor de energie electrică pentru pensionarii din minerit.
Plățile drepturilor cuvenite pensionarilor din sistemul minier aferente semestrului II 2014, se vor efectua eșalonat, după cum urmează:
– În intervalul 31.03.2015 – 03.04.2015 – pensionarilor al căror nume începe cu litera de la A la F
– În intervalul 07.04.2015 – 10.04.2015 – pensionarilor al căror nume începe cu litera de la G la O
– În intervalul 14.04.2015 – 17.04.2015 – pensionarilor al căror nume începe cu litera de la P la Z

Pentru a-şi ridica drepturile băneşti cuvenite, pensionarii se vor prezenta la sediul sucursalelor la care sunt arondați, respectiv minele Petrila, Paroşeni şi Uricani.

Pensionarii care nu se prezintă pentru ridicarea plăților cuvenite în intervalul stabilit, își vor putea ridica aceste drepturi în intervalul 20.04.2015 – 30.04.2015.

Aceasta este ultima tranşă de plăţi pentru gratuităţile cuvenite pensionarilor din minerit la consumul de energie electrică.