Pol de excelență în cercetarea științifică pentru zona de Vest a României

images (38)   Universitatea de Vest din Timișoara a susținut încă din 2014 crearea unui pol de excelență în cercetarea științifică pentru zona de Vest a României, prin participarea întregului potenţial din zonă, ca premisă pentru o Timişoară performantă în domeniul ştiinţific. Instituțiile care ar putea forma acest pol sunt universități, institute de cercetare, instituții publice, companii, organizații non-guvernamentale care prezintă în obiectului lor de activitate cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică, au preocupări sau sprijină activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare.

„Parteneriatul ar urma să aibă drept scop promovarea excelenţei ȋn cercetare ştiinţificǎ pentru creşterea potenţialului de dezvoltare ȋn aria europeanǎ a cercetǎrii ştiinţifice şi educaţiei, precum şi identificarea, optimizarea şi dezvoltarea în comun a unor domenii ale cercetǎrii ştiinţifice interdisciplinare, pentru ca Timişoara să devină un pol de referinţă pentru această parte a Europei, din poziția de centru universitar şi platformă de cercetare ştiinţifică”, consideră Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.