Persoanele care obţin venituri după pensionare pot cere recalcularea pensiei. CONDIȚII

images (6)    Persoanele care obţin venituri după data pensionării pot solicita recalcularea pensiei, astfel încât cuantumul acesteia să fie mărit, potrivit legislaţiei aflată în vigoare în momentul de faţă. În acest sens, pensionarii pot să se adreseze în orice moment unei singure autorităţi.

 Pensia poate fi recalculată, în anumite situaţii, chiar dacă această deja a fost stabilită, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Astfel, persoanele care primesc pensia pentru limita de vârstă şi care obţin venituri după ieşirea la pensie pot cere o recalculare. „Pensionarii pentru limita de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii”, scrie în actul normativ menţionat.

Recalcularea poate fi cerută oricând după ieşirea la pensie, potrivit Casei Naţionale de Pensii Publice, dacă persoana în cauză obţine venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale. Concret, legea nu impune realizarea unui stagiu minim de cotizare (după pensionare) pentru solicitarea recalculării, iar acest lucru poate fi făcut după fiecare stagiu.

Cererea de recalculare se obţine de la casele teritoriale de pensii şi se depune tot acolo. În afară de acest formular (al cărui model îl găsiţi anexat la articol), mai trebuie depuse un cupon de pensie, o copie a cărţii de identitate şi actele doveditoare în baza cărora se cere recalcularea.

De asemenea, recalcularea se mai poate face, aşa cum este prevăzut în Legea pensiilor şi în normele sale de aplicare, prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la momentul stabilirii pensiei sau prin depunerea de documente suplimentare care nu există la dosar, dar care influenţează cuantumul acesteia.

În urma recalculării, noul cuantum al pensiei este acordat începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

 Atenţie! Orice schimbare în situaţia proprie care duce la modificarea condiţiilor în funcţie de care s-a stabilit sau se plăteşte pensia trebuie comunicat[ casei teritoriale de pensii în maximum 15 zile.

Mai multe categorii de persoane pot cumula pensia cu salariul

În prezent, conform Legii nr. 263/2010, mai multe categorii de persoane pot să cumuleze pensia cu venituri pentru care plata CAŞ este obligatorie. Mai exact, este vorba de:
– pensionarii pentru limita de vârstă;
–  nevăzătorii;
– pensionarii de invaliditate (gradul III) şi copiii pensionari de urmaş încadraţi în gradul III de invaliditate;
–  copiii pensionari de urmaş, până la 16 ani sau, dacă îşi continua studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, până la cel mult 26 de ani.

Totodată, soţul supravieţuitor care beneficiază de pensia de urmaş poate s-o cumuleze cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut.

Bugetarii nu mai au plafon la cumularea pensiei cu salariul

În toamna anului trecut, plafonul pentru cumularea pensiei cu veniturile salariale obţinute în autorităţile şi instituţiile publice a fost eliminat.

Potrivit vechilor reglementări, cumulul pensiei nete cu veniturile salariale putea fi făcut atât timp cât nu era depăşit nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Vizate erau, mai exact, persoanele care realizau venituri salariale (sau asimilate acestora) din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social era deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala.

Astfel, pensionarii erau obligaţi, prin intermediul reglementarii vechi, să-şi exprime în scris opţiunea între suspendarea platii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie.

Plafonul a fost introdus în 2009 pentru a reduce cheltuielile bugetare, dar în prezent nu se mai aplică.
Decizia de pensionare poate fi contestată în 30 de zile

Atunci când îndeplinesc condiţiile de pensionare, persoanele îndreptăţite trebuie să depună o cerere în acest sens. Admiterea sau respingerea acesteia este făcută, prin decizie a casei de pensii teritoriale, în cel mult 45 de zile de la data înregistrării, conform Legii nr. 263/2010.

Decizia este comunicata solicitantului în maximum cinci zile de la data emiterii, iar acesta are dreptul de a o contesta în 30 de zile de la primire. Contestaţia se depune la casa de pensii care a emis decizia, iar aceasta o înaintează Comisiei Centrale de Contestaţii.

Termenul de soluţionare este 45 de zile de la înregistrare şi, dacă solicitantul tot nu este mulţumit, mai există varianta atacării în instanţă de judecată, în maximum 30 de zile de la comunicarea hotărârii Comisiei.

Atât deciziile de pensionare, cât şi hotărârile necontestate în termenul legal sunt definitive. Atenţie! Încetarea, suspendarea, reluarea platii pensiei şi orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie a casei teritoriale de pensii.

sursa:avocatnet.ro