Angajatorul, obligat să înfiinţeze registrul de bani al angajaţilor

    Intrată de curând în vigoare, „legea bacşişului” nu este complet funcţională până la intrarea în vigoare a ordinului pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal.
244302maxim
Deşi stabileşte cu claritate că angajatorul este obligat să înfiinţeze registrul şi că angajatul este obligat să noteze zilnic sumele de bani pe care le are asupra lui la momentul începerii programului, ordinul nu precizează cum vor verifica inspectorii ANAF dacă nu cumva cei care lucrează în domeniul serviciilor şi-au pus deoparte bacşişul.
„Noi nu-i putem perchiziţiona pe angajaţi. Numai poliţia poate face acest lucru şi doar dacă are mandat. Fiecare angajat este controlat la intrarea la program de către angajatorul său, pentru că, în cazul în care, la inspecţia fiscală se constată diferenţe între sumele existente în casa de bani şi cele înregistrate pe casa de marcat fiscală, amgajatorul va plăti amenda”, au declarat pentru Curierul Naţional surse din rândul inspectorilor, precizând că se aşteaptă să fie elaborate curând şi normele metodologice.
Abia supus dezbaterii publice de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) – până la data de 10 mai aşteptându-se eventualele observaţii – ordinul stipulează că „operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin.(12) lit.
i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor”.
Registrul de bani personali se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate.
„ Operatorul economic răspunde de integritatea registrului şi completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor”, se arată la art. 5 din ordin, cu precizaea că angajatorul va notifica Fiscul cu privire la data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin.
Organul fiscal ţine evidenţa fiecărui registru
Pe de altă parte, ordinul ministrului Finanţelor precizează că „organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite”, în timp ce registrul fizic se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentării acestuia organelor de control.
„Un operator economic poate utiliza un singur registru pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor”, se mai arată în proiectul de ordin al ministrului Eugen Orlando Teodorovici.
Modelul Registrului de bani al angajaţilor poate fi văzut la adresa:
https://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/Anexaproiect_ordinregistru_30042015.pdf.
curierulnational.ro


« (Știre anterioară)