Ce declaraţii se depun până la 15 mai?

      Declaraţiile care se depun până la 15 mai, alături de categoriile de contribuabili care trebuie să îndeplinească la termen obligaţiile declarative.
images (5)• Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul… Formular (anexa 31^1) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
• Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precedentă Formular (anexa nr.

35) – Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)
• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)
• Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47) – Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile
• Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) – Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile
• Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna pre­cedentă Formular (anexa nr. 49) – Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse acciza­bile
• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precedentă
• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă
• Depunerea Situaţiei privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1)
• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 57).
curierulnational.ro