Cei cu datorii restante la stat pot scapa de plata penalitatilor de intarziere. Iata in ce conditii!

Conform avocatnet.ro , contribuabilii care isi vor achita pana la 31 martie 2016 obligatiile principale de plata inregistrate pana la 30 septembrie 2015 ar putea fi scutiti de la plata penalitatilor de intarziere, potrivit unui Proiect de Ordonanta de Urgenta , publicat recent de Ministerul Finantelor Publice .

datorii_02_89e96c18f1

31 martie 2016 ar putea fi data limita pana la care, daca iti platesti datoriile restante la 30 septembrie 2015 fata de bugetul de stat, ai putea beneficia de anularea penalitatilor de intarziere aferente.

In prezent, contribuabilii datoreaza pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat sau bugetelor locale dobanzi si penalitati de intarziere ori majorari de intarziere, dupa caz. Penalitatile de intarziere sunt calculate ca procent din obligatia principala in functie de intarzierea la plata acestora fata de scadenta.

Pe viitor insa, dupa ce dispozitiile proiectului de OUG se vor aplica, vor fi anulate toate penalitatile de intarziere aferente obligatiilor de plata principale catre bugetul general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoareleconditii:

 • stingerea, pana la 31 martie 2016, a obligatiilor de plata principale, restante la 30 septembrie 2015;
 • stingerea, pana la 30 iunie 2016, a dobanzilor aferente obligatiilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale;
 • stingerea, pana la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala, a eventualelor dobanzi calculate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale,
 • stingerea, pana la data depunerii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere, a obligatiilor de plata principale curente, cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016;
 • depunerea, pana la data inregistrarii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere, a tuturor declaratiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
 • depunerea, pana la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a penalitatilor de intarziere.

O alta masura importanta prevazuta de propunerea legislativa este anularea penalitatilor de intarziere datorate si neachitate la 30 septembrie 2015, aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata anterioare datei de 30 septembrie 2015 si stinse pana la aceasta data, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • stingerea, pana la data de 31 martie 2016, a dobanzilor aferente respectivelor obligatii de plata principale;
 • depunerea, pana la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a penalitatilor de intarziere.

Important: Potrivit notei de fundamentare a documentului, in sintagma „datorate si nestinse” se includ si penalitatile de intarziere ce nu sunt stabilite la 30 septembrie 2015, dar se vor stabili ulterior acestei date, prin decizie emisa de organul fiscal.

Totodata, potrivit proiectului de OUG, vor fi anulate penalitatile de intarziere datorate pentru diferentele suplimentare de plata declarate de contribuabili prin declaratie rectificativa cu scadenta anterioara datei de 30 septembrie 2015, in urmatoareleconditii:

 • declaratia rectificativa sa fie depusa pana la data de 31 martie 2016;
 • obligatia individualizata in declaratia rectificativa sa fie stinsa pana la aceeasi data de 31 martie 2016;
 • stingerea, pana la 30 iunie 2016, a dobanzilor aferente obligatiilor principale declarate suplimentar, stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale;
 • stingerea, pana la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala, a eventualelor dobanzi calculate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale;
 • depunerea tuturor declaratiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data inregistrarii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere;
 • depunerea cererii de anulare a penalitatilor de intarziere pana la data de 30 iunie 2016.

Alte masuri importante prevazute in proiectul de OUG:

O alta masura importanta cuprinsa in proiectul de OUG stabileste anularea penalitatilor de intarziere aferente diferentelor suplimentare stabilite prin decizie de impunere emisa de inspectia fiscala care este in curs de derulare la data intrarii in vigoare a OUG, cu conditia platii obligatiilor principale individualizate in decizia de impunere si a dobanzilor aferente acestora pana la termenul de plata prevazut in decizie.

Iata care sunt si celelalte reglementari preconizate sa intre in vigoare: 

 • in cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii, la data intrarii in vigoare a OUG, in scopul acordarii posibilitatii de a beneficia de anularea penalitatilor de intarziere se reglementeaza posibilitatea contribuabilului de a efectua plati din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Ca urmare, masura se va aplica temporar, pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a OUG si 30 iunie 2016. Totodata, masura se va aplica si pentru popririle infiintate intre data intrarii in vigoare a actului normativ si 30 iunie 2016;
 • facilitatea fiscala nu se aplica pentru obligatiile de plata rezultate din raporturile juridice contractuale (redevente, chirii, dividende), cu exceptia redeventelor miniere, a redeventelor petroliere si a redeventelor rezultate din contracte  de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului;
 • de asemenea, facilitatea fiscala nu se aplica nici contribuabililor aflati in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014 intrucat acesti contribuabili se afla sub un regim special in ceea ce priveste modul de indeplinire aobligatiilor de plata;
 • daca indeplineste conditiile, un contribuabil poate beneficia de anularea penalitatilor de intarziere in oricare dintre situatiile prevazute de OUG;
 • posibilitatea contribuabililor de a notifica organului fiscal intentia de a beneficia de oricare din facilitatile prevazute. In acest caz, pentru penalitatile de intarziere ce pot formna obiectul anularii se instituie un regim special de administrare;
 • in cazul unitatilor administrativ-teritoriale, facilitatea prevazuta de OUG se acorda daca organul deliberativ local, respectiv consiliul local, emite o hotarare in acest scop. In acest caz, facilitatea vizeaza anularea a 50% din majorarile de intarziere ce reprezinta componenta de penalitate de intarziere.

Prin adoptarea facilitatilor prezentate anterior, MFP doreste sa stimuleze mediul economic, determinand o confomare voluntara a contribuabilor la plata obligatiilor fiscale si maximizarea incasarilor bugetare.

[slideshow_deploy id=’22083′]