Consiliul local Petroșani se reunește miercuri. Ce proiecte sunt supuse dezbaterii ?

Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi a convocat pentru ultima zi a lunii august (31 august), începând cu ora 15,00 ședința ordinară a Consiliului local. Pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii și aprobării nu mai puțin de 25 de proiecte de hotărâre. Acestea sunt:

consiliul-local-petrosani1

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr.13/2016 privind modul de utilizare a excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.105,9 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Asociaţia Schi Turism Montan Pro-Parâng Petroşani a celei de a II-a ediţii a Trofeului ,,Pro Parâng”, în luna septembrie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014-2020”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului “Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului “Modernizare infrastructură de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” a terenului pentru reabilitarea și construirea investiției aferente acestuia
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de servicii de pază şi protecţie a bunurilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.16/2016 încheiat între Municipiul Petroşani şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr.345/2007 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 9.000 lei pentru locuinţele situate în Petroşani strada Progresului, nr.4/6, 7/4, 8/10, 6/6, 7/3 şi 6/4.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petroşani în administrarea Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a clădirii situate în str. Oituz, nr.7.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 18,25 mp. situat în Petroşani, str.1Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Puterii Umaniste ( social-liberal) -Filiala Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea evacuării d-lui Davidoi Alexandru din locuinţa situată în Petroşani str.Slătinioara, bl.14, ap.30, pe care o ocupă abuziv.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu administrativ” situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 1,70 mp.şi respectiv 2,00 mp. în str. 1 Decembrie 1918-zona Hotel Onix şi respectiv DN66-intersecţia cu str.M.Viteazu, în vederea amplasării a două panouri publicitare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 13 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str.Timişoarei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. situată în str.Viitorului.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 165 mp. situată în str.Unirii, nr.8A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 386 mp. situat în strada General Vasile Milea, nr.57/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19 mp. situat în strada Împăratul Traian, nr.3/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 25 mp. situat în strada Aviatorilor, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Diverse

Cetățenii interesați de subiectele aflate în dezbatere sunt invitați să participe la dezbaterile care vor avea loc în sala de ședințe a Consiliului local Petroșani.

[slideshow_deploy id=’36590′]