Obtinerea unei locuinte ANL. Cum aplici si ce te avantajeaza

Programul “Locuinte pentru tineri” al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL) se adreseaza persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, care nu isi permit sa cumpere sau sa inchirieze o locuinta de pe piata libera. Acestia au posibilitatea sa inchirieze o locuinta construita de ANL, pe care o pot cumpara dupa un an in care o folosesc in chirie. Prioritatea in obtinerea unei locuinte ANL este stabilita prin punctaj, dupa mai multe criterii. Iata ce trebuie sa contina dosarul tau si ce te avantajeaza. 

Obtinerea unei locuinte ANL. Ce fel de casa poti avea

Locuintele ANL (apartamente cu una sau doua camere in cladiri cu regim de inalţime redus) sunt construite pe terenuri puse la dispozitia ANL de autoritatile locale/centrale, cu drept de folosinta gratuita pe intreaga perioada de realizare a investitiilor. De asemenea, autoritatile locale asigura utilitatile necesare.

Dupa finalizarea lucrarilor, locuintele sunt predate autoritatilor locale  in vederea administrarii si repartizarii catre tinerii care indeplinesc criteriile de acces la astfel de locuinte.

Obtinerea unei locuinte ANL. Ce trebuie sa contina dosarul

Iata care sunt actele pe care trebuie sa le ai la dosarul cu care aplici:

 • Cerere tip Registratura primarie
 • Adeverinta de salarizare (sot, sotie) cu venitul net 12 luni (persoanele care nu au nici un venit vor prezenta o declaratie prin notariat)
 • Certificat fiscal (sot, sotie) din care sa rezulte ca nu detineti locuinta in proprietate (se obtine de la primarie)
 • Copii xerox buletine, carti de identitate (pentru toate persoanele), certificat de casatorie (pentru toate familiile), certificat(e) de  nastere copii, care locuiesc la adresa declarata
 • Contractul de vanzare-cumparare din care sa rezulte suprafata locuibila (unde locuiti cu mutatie definitiva sau resedinta de flotant)
 • Persoanele care locuiesc cu chirie vor prezenta contractul de inchiriere inregistrat la organele fiscale, iar in contract se va specifica chiria
 • Pentru persoanele cu care convetuiesc la aceeasi adresa cu acelasi domiciliu se va prezenta copie xerox dupa buletinele de identitate – persoanele majore, pentru minori – copie xerox dupa certificat(e) de nastere
 • Certificat medical cu gradul de invaliditate (dupa caz)
 • Declaratie notariat (sot, sotie) din care sa rezulte ca nu detine si nu a detinut nicio locuinta pe care a instrainat-o dupa 1 ianuarie 1990
 • Acte de studii
 • Adeverinta de la asociatia de proprietari cu numarul de persoane care platesc intretinerea
 • Copie dupa cartea de muncă (sot, sotie), adusa la zi

Obtinerea unei locuinte ANL. Criterii de acces

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii.

2. Cel care aplica pentru obtinerea unei locuinte ANL si ceilalti membrii ai familiei – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia – trebuie sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in localitatea in care a solicitat locuinta. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti aceasta restrictie se refera la locuinte care au fost sau sunt detinute in municipiu, indiferent in care sector al acestuia. Cuprinderea teritoriala la care se refera aceasta cerinta se va stabili de catre consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in sensul si in corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.

Restrictia referitoare la nedetinerea unei locuinte in proprietate nu are in vedere:

 • locuintele instrainate in urma unei actiuni de partaj
 • locuintele trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura
 • detinerea cu chirie a unui spatiu locativ in camine de familisti sau nefamilisti
 • chiriasii din locuintele preluate abuziv de stat si care fac obiectul unor solicitari de retrocedare sau care sunt retrocedate catre fostii proprietari
 • situatia in care titularul cererii de locuinta si ceilalti membrii ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia detin, alaturi de alte persoane, cote-parti dintr-o locuinta, dobandite in conditiile legii

3. Cei care aplica pentru obtinerea unei locuinte ANL trebuie sa isi desfasoare activitatea in localitatea in care sunt amplasate locuintele. Se va avea in vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale si in afara localitatii in care s-a solicitat locuinta, in cazuri motivate de existenta unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unitati economice din localitate, asezaminte de ocrotire sociala, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unitati turistice, cultural-sportive si de agrement sau alte asemenea cazuri, in care isi desfasoara activitatea solicitantii de locuinte.

Prin exceptie, in cazul cand se extinde cuprinderea teritoriala a criteriului, solicitantii care isi desfasoara activitatea in afara localitatii in care sunt amplasate locuintele trebuie sa faca dovada ca au domiciliul stabil de cel putin un an in aceasta localitate.

Obtinerea unei locuinte ANL. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

1. Situatia locativa actuala

1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat – 10 puncte

1.2. Tolerat in spatiu – 7 puncte

1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu): – mp/locatar –

a) mai mare de 15 mp si pana la 18 mp inclusiv – 5 puncte

b) mai mare de 12 mp si pana la 15 mp inclusiv – 7 puncte

c) 8 mp si pana la 12 mp inclusiv – 9 puncte

d) mai mica de 8 mp – 10 puncte

2. Starea civila actuala

Starea civila:

a) casatorit – 10 puncte

b) necasatorit – 8 puncte

Nr. de persoane in intretinere:

a) Copii

1 copil – 2 puncte

2 copii – 3 puncte

3 copii – 4 puncte

4 copii – 5 puncte

peste 4 copii – 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) Alte persoane, indiferent de numarul acestora – 2 puncte

3. Starea de sanatate actuala

Boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat in intretinere necesita insotitor sau o camera in plus – 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului

pana la 1 an – 1 punct

intre 1 si 2 ani – 3 puncte

intre 2 si 3 ani – 6 puncte

intre 3 si 4 ani – 9 puncte

pentru fiecare an peste 4 ani – 4 puncte

Tinerii care si-au depus dosarele si au implinit 35 de ani fara a beneficia de o astfel de locuinta pot primi repartitii in cel mult 36 de luni de la implinirea acestei varste.

5. Nivelul de studii si/sau pregatire profesionala

Fara studii si fara pregatire profesionala – 5 puncte

Scoala generala, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca – 8 puncte

Studii medii, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca – 10 puncte

Pregatire profesionala, prin studii medii sau profesionale de specialitate si/sau prin studii superioare de scurta durata – 13 puncte

Studii superioare – 15 puncte

6. Situatii locative sau sociale deosebite

Tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani – 15 puncte

Tineri care au adoptat sau adopta copii – 10 puncte

Tineri evacuati din case nationalizate – 5 puncte

7. Venitul mediu brut lunar/membru de familie

mai mic decat salariul minim pe economie – 15 puncte

intre salariul minim pe economie si salariul mediu brut pe economie – 10 puncte

Surse: anl.ro, adevarul.ro

Sursa foto: magazinuldecase.ro

[slideshow_deploy id=’36591′]