Investiții pe centrul vechi al municipiului Vulcan

 

Reabilitarea a 808,5 metri liniari de drum, 5500 de metri pătrați de trotuare și încă vreo câteva investiții costă peste 400 de mii de euro. Scăderea TVA-ului face ca valoarea proiectelor de investiții să se modifice. Zona cuprinsă între liceul din Vulcan și Centrul Vechi urmează a fi modernizată. Proiectul este mai vechi, acesta fiind aprobat în cadrul unei ședințe din anul 2015. acum, consilierii locali de la Vulcan au aprobat proiectul de hotărâre  pentru aprobarea  valorii actualizate  a investiției.

 

“Pentru investiţia având ca obiect „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”, în anul 2015  a fost întocmită documentaţia tehnico-economică de către o firmă de specialitate. Prin HCL nr.64/2015 au fost aprobate Documentaţia tehnică de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi implicit indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţii, printre care şi valoarea investiţiei. Potrivit normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 – republicate, cu modificările şi completările ulterioare, art.10, alin.(5) şi (6), printre documentele care sunt necesare a se depune în vederea încheierii unor contracte de finanţare prin Programul naţional de dezvoltare locală, sunt: devizul general actualizat şi HCL – urile de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizaţi”, arată expunerea de motive.

Actualizarea valorilor se face în contextul în care din acest an a fost modificată taxa pe valoarea adăugată.

“În urma apariţiei unor modificări legislative referitoare la cotele ISC, modificarea cotei de TVA de la 24% la 20%, la 19% și încheierii de contracte de achiziție a fost necesară actualizarea valorii  devizului general. Astfel, valoarea investiţiei „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”  conform devizului general actualizat anexat prezentei expuneri de motive este de 1.862.236,53 lei, motiv pentru care trebuie inițiat un nou proiect de hotărâre prin care să se aprobe valoarea actualizată a investiției. Indicatorii tehnico-economici au fost actualizați și este necesară aprobarea actualizată a acestora”, mai arată documentul.

Valoarea totală a investiției este de 413 mii de euro, iar durata de finalizare a invetsiției este de 9 luni.  Mai puțin de un kilometru ar urma să fie modernizat, cu tot ce înseamnă alei, drumuri, parcări și zonă verde.

[slideshow_deploy id=’17636′]010