Continuă lucrările la Spitalul de Urgență Petroșani

Ministerul Sănătăţii a aprobat suma de 3.500.000 lei, pentru anul 2017, pentru Spitalul de Urgenţă Petroşani pentru proiectul de investiţii Reparaţii Capitale RK Spital – Spitalul de Urgenţă Petroşani. Suma este împărțită pe trei trimestre. Pentru ca banii să poată fi folosiți în scopul propus a fost nevoie de rectificarea bugetului local al municipiului Petroșani.

“Propunem rectificarea bugetului local detaliat (…), prin majorarea bugetului atât la venituri cât șI la cheltuieli cu suma de 3.500 mii lei după cum urmează: În baza adresei (…) a Direcției de Sănătate Publică a județului Hunedoara, se alocă Spitalului de Uregnță Petroșanu suma de 3.500 mii lei, pentru continuarea obiectivului de investiții “RK Spital – Spitalul de Urgență Petroșani”, conform Legii 132/2014 privind aprobarea OUG nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2016, art. 190 (5) privind reforma în domeniul sănătății, contribuția bugetului local la această finanțare este de 5%, respectiv 184,2 mii lei, sumă care se regăsește în prevederile bugetare ale anului 2017”, arată proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Local de la Petroșani.

Lucrãrile la noul corp al Spitalului de Urgentã din Petrosani au început de acum doi ani, dar, asa cum se întâmplã în toate domeniile, banii vin cu pipeta. Investitia are o valoare de 130 de milioane de lei. Spitalul de Urgentã Petrosani este amplasat într-o incintã delimitatã care are suprata de 27.098 mp. Pe amplasament se realizeazã lucrãri de extindere la corpul principal de spitalizare (cu un corp nou la care accesul se va realiza printr-o pasarelã închisã la etajele 1 si 2) sio la clãdirea existentã a ambulatoriului. Totodatã, vor avea loc lucrãri de recompartimentare a saloanelor.

[slideshow_deploy id=’43281′]