Planul Operativ de Acțiune pe timp de iarnă, aprobat la Petroșani

Autoritățile locale de la Petroșani au aprobat ”Planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2018-2019”. Acesta a fost realizat și înaintat spre aprobare Primăriei și Consiliului local Petroșani de căre firma Eol Energy Hațeg, operatorul desemnat cu executarea operațiunilor de deszăpezire și întreținere a drumurilor publice din municipiul Petroșani.

Potrivit Planului de Acțiune aprobat, firma Eol Energy va acționa corespunzător pe toate drumurile publice de pe raza municipiului Petroșani în vederea curățirii zăpezii de pe carsosabil și trotare, împăștierea de materiale antiderapante și va efectua toate lucrările necesare pentru întreținerea drumurilor publice din localitate pe timpul iernii. Operatorul s-a angajat să intervină în cel mai scurt timp după semnalarea unor fenomene meteo (zăpadă, polei, îngheț, viscol etc.), astfel încât ciculația rutieră și pietonală să poată fi restabilită.

Potrivit documentului prezentat Consiliului local, pentru a acționa coresunzător și eficient în aplicarea prevederilor din  ”Planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2018-2019”, firma Eol Energy Hațeg dispune de un număr de 13 utilaje specifice dar și de personalul necesar deservirii acestora. În egală măsură, au fost făcute deja demersurile pentru aprovizionarea cu materialele antiderapante necesare. De asemenea, au fost stabilite traseele prioritare pe care se va acționa în caz de nevoie, numărul și felul utilajelor utilizate și timpul maxim de răspuns la care trebuie efectuate activitățile de deszăpezire.

În situația în care se vor constata încălcări ale Planului Operativ de Acțiune pe timp de iarnă, dezinteres sau acțiuni necorespunzătoare ale operatorului, administrația locală își rezervă dreptul de a aplica sancțiuni.

[slideshow_deploy id=’19661′]