Cum poţi ajunge soldat profesionist în Armata Română. Ce etape presupune şi în ce condiţii se face recrutarea

Cum poţi ajunge soldat profesionist în Armata Română. Dacă până la renunţarea la stagiul militar obligatoriu deloc puţini erau băieţii care fugeau de armată, astăzi o carieră militară a devenit o opţiune pe care mulţi tineri, fete şi băieţi, o aleg. Ce etape presupune recrutarea şi în ce condiţii.

Un loc de muncă sigur este astăzi dezideratul multor adulţi, iar unde altundeva decât „la stat“ poţi obţine acest loc, astfel că în ultimii ani deloc puţini au fost cei care s-au îndreptat şi către armată. La mai toate ediţiile burselor locurilor de muncă organizate de serviciul public de ocupare reprezentanţii centrelor de recrutare sunt, de altfel, prezenţi şi oferă informaţii detaliate celor interesaţi.

Reprezentanţii Armatei Române anunţă însă, prin intermediul pliantelor de informare, că „dacă îţi doreşti doar un loc de muncă sau un venit asigurat, poţi alege orice altă profesie, dar dacă îţi doreşti o carieră sigură şi respectată, posibilitatea de a te afirma, de a te perfcţiona, cariera de soldat/gradat profesionist este pentru tine!“.

Care sunt condiţiile minime pentru recrutare

Pentru a deveni soldat în Armata Română, la prima vedere condiţiile sunt mult mai permisive decât în alte meserii, pentru care ţi se cer calificări, diplome etc. Prima condiţie impusă este să ai cetăţenia română şi domiciliul stabil în România. Trebuie să fii apt din punct de vedere medical, să ai între 18 ani (împliniţi la data începerii programului de instruire) şi 50 ani (împliniţi până la data primului contract de angajare) şi să fi absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu (sau să faci dovada absolvirii acestuia până la data începerii instruirii).

Primul pas, dacă eşti hotărât să devii soldat şi îndeplineşti condiţiile de bază, este să te prezinţi în faţa unui consilier de la biroul de informare-recrutare din cadrul centrului militar din judeţul de domiciliu, care îţi va prezenta oferta educaţională, condiţiile de recrutare, selecţie şi admitere şi care te va îndruma ce ai de făcut mai departe.

Următorul pas va fi examinarea medicală, care se realizează după criterii specifice despre care vei afla de la biroul de recrutare. Vei completa apoi dosarul de candidat cu documentele solicitate de recrutor, în scopul certificării îndeplinirii condiţiilor de recrutare. Vei fi contactat, ulterior, pentru a ţi se transmite data şi ora la care trebuie să te prezinţi pentru probele de selecţie.

Ce probe aptitudinale ai de trecut

Selecţia propriu-zisă începe cu parcurgerea probelor psihologice, fizice şi medicale care indică în ce măsură poţi face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar, iar rezultatele acestor probe sunt confidenţiale.

Selecţia aptitudinală generală – este comună tuturor candidaţilor, include examinări obligatorii, indiferent de opţiune, durează o zi şi se desfăşoară în cadrul unui centru zonal de selecţie şi orientare. Această selecţie presupune parcurgerea unor probe psihologice (un test de aptitudini şi un chestionar de personalitate), a unor probe fizice (traseu utilitar-aplicativ şi alergare de rezistenţă) şi a unui interviu de evaluare finală.

Selecţia aptitudinală specifică – (medicală şi/sau psihologică) este o probă pe care o parcurg doar candidaţii pentru specialitatea militară „forţe pentru operaţii speciale“, „scafandri“, de cei care vor fi ambarcaţi, dar şi de cei care optează pentru arme sau servicii militare pentru care este necesară deţinerea /obţinerea permisului/brevetului de conducere auto.

Cum se face repartizarea

Candidaţii, deşi nu susţin examene scrise, sunt ierarhizaţi în baza punctajelor obţinute la probele de selecţie, a nivelului studiilor absolvite şi, eventual, a notei de la Bacalaureat (cum aminteam, nivelul de studii minim este învăţământul general obligatoriu). Repartizarea se realizează computerizat, la nivel naţional, în funcţie de punctajul obţinut şi de opţiunile candidaţilor. Primul candidat clasat va fi repartizat în funcţia dorită, iar dacă sunt mai multe funcţii identice, acestea se ocupă de următorii clasaţi.

Pentru candidaţii care nu au satisfăcut stagiul militar este necesară parcurgerea unui program de instruire care cuprinde două module:

– modulul instruirii individuale, destinat formării deprinderilor individuale; – modulul perfecţionării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea specifică armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare. Acei candidaţi care au efectuat anterior stagiul militar sau au activat ca soldat/gradat profesionist nu vor parcurge decât cel de-al doilea modul.

Cât durează formarea iniţială

Formarea se realizează în centre de instruire/unităţi de instrucţie ale categoriilor de forţe ale armatei şi durează cel mult cinci luni, pe parcursul programului de instruire cursanţii fiind luaţi în evidenţă cu gradul de soldat profesionist. Programul se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, şi cu numirea în funcţia corespunzătoare pregătirii, conform opţiunii candidatului. Instruirea, cazarea, masa şi echipamentul sunt asigurate gratuit de armată.

Soldaţii şi gradaţii profesionişti (SGP) constituie principalul corp de personal militar din armată şi principala sursă de formare pe filiera directă a subofiţerilor în activitate, prin absolvirea cursurilor învăţământului postliceal cu durata de 1 an. Tot din acest corp se pot face selecţii pentru admiterea în învăţământul superior militar, pentru formarea ofiţerilor în activitate, pentru formarea maiştrilor militari în activitate etc.

Sursa: adevarul.ro

[slideshow_deploy id=’27126′]