Focarul de pestă porcină descoperit la Vulcan ține închise târgurile de animale din județul Hunedoara

Odată cu confirmarea suspiciunilor de pestă porcină africană la un număr de 4 porci mistreți găsiți morți în pădure la Vulcan, în apropiere de Aninoasa, Unitatea Locală de Decizie din Cadrul Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, convocat de prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă în data de 18 ianuarie 2020, a adoptat un „Plan de măsuri pentru combaterea cazurilor de pestă porcină africană, confirmată la mistreții morți pe fondul de vânătoare 65 Vulcan, aparținând AVPS Băniceana – Aninoasa”.

Prefectul județului a făcut public faptul că pe teritoriul fondului de vânătoare în care s-a declarat focarul de boală au fost găsiți, în zilele de 16 și 17 ianuarie 2020, 4 porci mistreți morți. Pesta Porcină Africană a fost confirmată în baza Buletinelor de Analiză nr. 10309/18.01.2020 și 10312/18.01.2020 emise de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA).

În aceste condiții, potrivit hotărârii CJSU s-a stabilit menținerea interdicției desfășurării târgurilor și expozițiilor de animale de interes zootehnic (suine, ovine, caprine, păsări, cabaline și bovine) pe întreg teritoriul județului Hunedoara, pe o perioadă nedeterminată. Această interdicție a fost instituită prin Hotărârea CJSU (ULD) nr. 6 din 10 septembrie 2019, când un alt caz de pestă porcină africană a fost semnalat, tot în regiunea Văii Jiului.