Gaz metan pentru petrilenii din mai multe zone ale orașului

Localnicii din mai multe zone ale orașului Petrila vor avea acces la rețeaua de alimentare cu gaz metan a orașului după ce, la finele anului trecut, consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre inițiat de primarul Vasile Jurca privind extinderea rețelei de gaze naturale din orașul Petrila, studiile tehnico-economice, devizele generale și indicatorii specifici.

Acum, autoritățile locale de la Petrila au trecut la următorul pas, scoaterea la licitație, precum și achiziția contractelor de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții “Extindere rețele de gaze naturale din orașul Petrila, județul Hunedoara”.

”Având în vedere cererile cetățenilor privind extinderea rețelei de gaze naturale în mai multe zone în care nu a fost încă introdus gazul metan, în baza cărora s-au făcut solicitări către SC Delgaz Grid SA în acest sens, vă aduc la cunoștință că, în baza proiectului de hotărâre pe care l-am inițiat, realizarea obiectivului de investiții ”Extindere rețele de gaze naturale din orașul Petrila, Județul Hunedoara“ a fost aprobată. Obiectivul de investiții presupune realizarea efectivă a conductei principale de gaz, cotă parte va fi suportată de Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Petrila, reprezentând cofinanțarea obiectivului de investiții și se va asigura din bugetul local, iar diferența va fi suportată de către SC Delgaz Grid SA”, a declarat Vasile Jurca, primarul orașului Petrila.

Obiectivul de investiții presupune introducerea gazului metan pe mai multe străzi ale orașului Petrila, așa cum ar fi: Predoni, Dobrești, Digului, Sarmisegetuza, Popi, Parângului, Tăii, Taia, Doinei, Rândunicii, Scânteii, Carpați, Ana Colda, Șureanu, Minei sau Câmpului. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în execuția lucrărilor și elaborarea documentației tehnico-economice (pe faze de proiectare) realizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și a conținutului – cadru al documentației tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice si asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului menționat anterior.

Durata contractului de achiziție proiectare și execuție, în ceea ce privește partea de execuție, este de 5 luni. Durata totală a contractului de proiectare și execuție este de 7 luni, arată documentația.