O şansă în plus pentru oamenii fără locuri de muncă din Valea Jiului

Ministerul Fondurilor Europene a prelungit termenul de depunere a proiectelor pentru apelul privind “Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.

Proiectele pot fi depuse până la data de 11 mai 2020, având în vedere starea de urgență instituită în România și măsurile aferente adoptate de autoritățile statului în contextul pandemiei COVID-19, precum și oportunitatea generată de acest apel de proiecte pentru locuitorii din Valea Jiului.

Apelul, deschis în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), dispune de un buget de 2 milioane de euro, pentru proiecte implementate în localitățile Petroșani, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Lupeni și Uricani.

Se vor finanţa: furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, de informare și consiliere profesională, de mediere a muncii, organizarea și derularea de programe de formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, serviciile de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) pentru persoanele aflate în îngrijirea persoanelor din grupul țintă al proiectelor.

Valoarea maximă a unui proiect care poate fi depus este 400.000 de euro, iar proiectele pot fi depuse şi în parteneriat. Sunt eligibili furnizorii acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cei de formare profesională, centrele autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, asociațiile și fundațiile, organizațiile sindicale și patronale, camerele de comerţ şi industrie și universitățile.