Progres de 30% în proiectul POIM privind modernizarea rețelelor de apă și canalizare din Valea Jiului

Noul proiect de investiții din fonduri europene, derulat în prezent de Apa Serv Valea Jiului, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), se află în prezent în plin proces de implementare. Proiectul, intitulat „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” presupune realizarea mai multor investiții pentru îmbunătățirea proceselor de tratare și distribuție a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în regiunea Valea Jiului, acestea fiind localizate în județul Hunedoara, zona Văii Jiului, pe teritoriul a 6 unități administrative: Petroșani, Lupeni, Vulcan, Uricani (include Câmpu lui Neag), Aninoasa și Petrila.

Proiectul reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din Valea Jiului, continuând procesele investiționale finanțate din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regionala (POS Mediu) cu privire la dezvoltarea de sisteme regionale în sectorul apei, iar valoarea totală a Contractului de finanțare este de 384.329.650,38 lei.

Potrivit directorului general al Apa Serv Valea Jiului, ing. Cristian Ionică, progresul tehnic general al acestui proiect este de peste 30%, dar pentru unele contracte, procentul de realizare a atins chiar și 100%”Proiectul pe întreg se află undeva la 30% pentru că s-a lucrat mult peste iarnă iar lucrurile în teren stau mai bine decât financiar. Sunt zonele în care la rețelele de apă și canalizare au fost făcute probele de etanșeitate, s-au făcut probele de presiune, au fost dezinfectate rețelele astfel încât să poată fi cuplate la rețelele vechi. În ansamblu însă, mai este mult de lucru, pentru că acest proiect presupune reabilitarea a 69,6 km rețea de apă potabilă și 47,4 km canalizare, extinderea a 8 km rețea de apă potabilă, construirea a două noi stații de tratare, precum și alte operațiuni necesare tratării apei”, a declarat Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.

Acesta arată însă că, în comparație cu alți operatori de servicii publice similare din țara noastră, Apa Serv Valea Jiului are un avans considerabil în ceea ce privește implementarea programului POIM, fiind primul și deocamdată singurul operator din România care a închis deja cu succes o parte din contractele de execuție. ”Noi suntem avansați față de colegi de la alte firme care gestionează servicii de apă și canalizare inclusiv în marile orașe ale țării, pentru că în timp ce în multe locuri încă nu au fost finalizate procedurile de contractare la execuție pe finanțările din POIM, noi deja avem un progres tehnic de peste 30% și am primit deja invitația, din partea organismelor ce gestionează fondurile europene din țara noastră să ne pregătim pentru viitorul program european de finanțare în acest domeniu. De ce este important acest lucru ? În primul rând pentru că fără bani europeni, ne-ar fi practic imposibil să facem investiții în modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, iar fără astfel de investiții, mai devreme sau mai târziu, rețeaua, care pe alocuri are o vechime ce se apropie de un secol, ar colapsa. În al doilea rând, noi am avea nevoie de 600 de kilometri de conducte noi ca să refacem toate rețelele de aducțiune și de distribuție din aria noastră de activitate. Iar ceea ce am realizat până acum e mai puțin de o treime din acest necesar. Mai mult, fără investiții în rețelele de aducțiune, în stațiile de tratare și de epurare, în rezervoarele de apă, toate celelalte investiții nu ne-ar asigura îndeplinirea scopului nostru, acela de a furniza consumatorilor din Valea Jiului apă de cea mai bună calitate, 24 de ore din 24”, explică Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.

Este, deci, evident faptul că disconfortul pe care îl generează pentru o perioadă de timp lucrările din teren ale firmelor care implementează proiectele de modernizare a rețelelor de apă și canalizare, efectele ulterioare ale acestora vor compensa, fără nici un dubiu, neplăcerile șantierelor de moment. Acesta este principalul motiv pentru care reprezentanții companiei de apă de la Petroșani solicită, în continuare, înțelegere și sprijin din partea locuitorilor din orașele din zonele aflate în șantier, asigurându-i că această situație de moment va asigura beneficii importante pentru toți consumatorii pentru multă vreme după finalizarea investițiilor. Potrivit prevederilor din contractul de finanțare al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, beneficiile importante pe care le aduc investițiile finanțate prin POIM 2014 – 2020 sunt:

  • Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din zona de deservire a proiectului, prin asigurarea accesului la servicii sigure şi eficiente de apă potabilă şi canalizare;
  • Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ standardelor UE, pentru toată populaţia din regiunea Valea Jiului, județul Hunedoara;
  • Branşarea la sistemul de alimentare cu apă şi racordarea la sistemul de canalizare a întregii populaţii din aria proiectului;
  • mbunătăţirea condiţiilor igienice şi a stării de sănătate a populaţiei din regiunea deservită de operatorul regional Apa Serv Valea Jiului, ca urmare a reducerii riscului contaminării apei, prin eliminarea întreruperilor în furnizare;
  • Evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă şi reducerea exfiltraţiilor de apă uzată, prin evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene;
  • Îmbunătăţirea calităţii mediului ca urmare a tratării şi depozitării corespunzătoare a nămolului rezultat din staţiile de epurare;
  • Realizarea de economii pentru viitorii utilizatori prin evitarea cheltuielilor la pomparea din puţuri şi curăţarea foselor septice;
  • Stimularea creşterii economice, prin îmbunătăţirea generală a infrastructurii în regiune.