Recensământul general agricol finalizat în județul Hunedoara înainte de termen

În județul Hunedoara recensământul general agricol a fost finalizat cu 10 zile înainte de termenul final, prevăzut pentru 31 iulie 2021.

În perioada 10 mai – 21 iulie au fost recenzate 58.865 exploatații agricole din toate localitățile județului.

Colectarea datelor s-a efectuat sub forma unui interviu faţă în faţă cu şeful exploataţiei agricole, cu şi fără personalitate juridică, sau cu o altă persoană din cadrul acesteia iar pentru stocarea informațiilor s-a folosit un chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

În urma prelucrării datelor obținute în urma recensământului vor fi obținute informații referitoare la:

  • Structura pe grupe de vârstă a fermierilor.
  • Numărul femeilor care lucrează în agricultură.
  • Situația fermelor familiale.
  • Devine agricultura dominată de marile întreprinderi?
  • Ponderea agriculturii ecologice.
  • Influența agriculturii asupra mediului înconjurător.
  • Cum se schimbă metodele de producţie.

Organizarea şi efectuarea recensământului s-a realizat de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu structurile hunedorene din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.