Patru calificări profesionale în oferta educațională a Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși” din Petrila

Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” propune pentru viitorul an școlar 2022-2023, o generoasă ofertă școlară profesională, în cadrul celor două clase de învățământ dual, respectiv a celor două clase de învățământ profesional, toate fiind destinate absolvenților de gimnaziu.

Astfel, potrivit conducerii instituției de învățământ din orașul Petrila, în anul școlar 2022-2023 vor fi constituite clase de învățământ dual (clasa a IX-a) în domeniile Electromecanică (pentru calificarea Electromecanic utilaje și instalații industriale) și Mecanică (pentru calificarea Constructor-montator de structuri metalice), pentru fiecare dintre acestea fiind disponibile câte 12 locuri. Elevii care se vor înscrie pentru aceste programe de studii vor avea oportunitatea de a efectua practica în cadrul Apa Serv Valea Jiului Petroșani (pentru domeniul Electromecanic) și Edil Sal Prest Petrila (pentru domeniul Mecanic), acești agenți economici având deja încheiate în acest scop contracte de parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” din Petrila. Mai mult, elevii care urmează cursurile învățământului dual vor beneficia în continuare  de o bursă de 100 RON din partea Primăriei Orașului Petrila pe lângă  ”bursa profesională” de 200 RON acordată de stat și cea de 200 RON de la operatorul economic.

Care sunt atuurile celor două specializări?

  • Electromecanicul utilaje şi instalaţii industriale efectuează operaţii de prelucrare mecanică, măsoară mărimi neelectrice și electrice, reprezintă piesele și instalațiile utilizând desenul tehnic, realizează circuite electrice, utilizează echipamentele electrice şi de automatizare în instalații electromecanice, asamblează componentele maşinilor şi sistemelor mecanice, utilizează și reglează sistemele electro-hidropneumatice în instalaţii, realizează lucrări de mentenanţă pentru utilaje şi echipamente electrice din instalaţii industriale, pune în funcţiune utilajele şi echipamentele industriale conform documentaţiilor tehnice.
  • Calificarea Constructor montator de structuri metalice, oferă dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit executarea lucrărilor ce au în vedere confecţionarea unor repere diverse pentru subansamblurile componente ale structurilor metalice, executarea subansamblurilor pentru construcţii metalice în vederea montajului spaţial şi montarea spaţială a structurilor metalice, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, utilizând limbajul tehnic de specialitate, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii.

În ceea ce privește învățământul profesional (clasa a IX-a) în oferta educațională a Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila pentru anul școlar 2022-2023 se regăsesc două clase cu câte 12 locuri, pentru domeniile de specializare Silvicultură (în calificarea de Pădurar), respectiv Comerț (în calificarea Comerciant-vânzător). Și pentru aceste specializări, instituția de învățământ din Petrila asigură practica elevilor în cadrul agenților economici, la Ocolul Silvic Carpatina Petrila (pentru domeniul  Silvicultură), respectiv la SC Profi Rom Food Petrila (pentru specializarea Comerț.

Care sunt atuurile celor două specilizări:

  • Comerciant-vânzătorul oferă clienţilor marfa solicitată şi întocmeşte formele de vânzare. Primeşte marfa de la furnizori şi o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienţilor şi oferă acestora informaţiile necesare despre marfă. Realizează documentele de primire/înregistrare a mărfii, are abilităţi şi cunoştinţe privind efectuarea operaţiilor din magazin, utilizarea şi gestionarea bazei de date de la magazin/depozit, realizarea operaţiilor din depozit, constituirea ofertei de mărfuri, organizarea activităţii comerciale, asigurarea calităţii, protecţia consumatorului, calcule economice specifice aprovizionării şi distribuţiei mărfurilor, comunicarea profesională, recepţia mărfurilor, tehnici promoţionale la locul de vânzare, etalarea mărfurilor, vânzarea mărfurilor, depozitarea/păstrarea mărfurilor, sortarea, depozitarea şi pregătirea mărfurilor pentru distribuţie, administrarea ambalajelor şi mărfurilor, aprovizionarea cu mărfuri a magazinului.
  • Pădurarul poartă răspunderea pentru modul în care își desfășoară activitatea de pază a cantonului silvic și are în principal următoarele atribuții: apără integritatea fondului forestier și încheie după caz, acte de constatare a contravențiilor și infracțiunilor silvice, execută paza pădurii împotriva incendiilor, semnalează și raportează prezența dăunătorilor pădurii, supraveghează integritatea obiectivelor de investiții pe care le are în gestiune, coordonează executarea lucrărilor silvice pe suprafața catonului, coordonează și supraveghează lucrările de recolrare și după caz, de valorificare a produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii și controlează individual sau în echupă circulația materialelor lemnoase. Calificarea oferă autonomie personală în mare măsură, precum și unele atribuții de coordonare și supraveghere pe suprafața cantonului silvic.

Oferta educațională a Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși” din orașul Petrila pentru domeniile de formare și calificările profesionale aferente anului școlar 2022-2023 a fost promovată la nivelul localității în cadrul evenimentului ”Marșul meseriașilor”, acțiune inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara și Primăria Orașului Petrila, care a avut loc sub sloganul ,,Meseria e brățară… obținută la Brâncuși”. La această acțiune au participat elevi din învățământul profesional și dual, operatorii economici interesați de formarea elevilor precum și conducerea Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila. Finalitatea ei a constat într-o dezbatere la sediul primăriei, unde s-au purtat discuții despre importanța formării meseriașilor și rămânerii acestora în comunitatea locală.

Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” invită absolvenții școlilor gimnaziale să opteze pentru continuarea studiilor în cadrul școlii profesionale și duale unde, garantat, la finalul anilor de studiu, vor obține o calificare într-una din cele 4 meserii și, implicit, vor avea acces facil pe piața muncii.