Legea care prevede schimbarea centralelor de apartament neconforme a fost adoptată. Ce sisteme de încălzire sunt acceptate

Deputații au adoptat definitiv un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 372/2005 referitoare la performanța energetică a clădirilor. Actul normativ urmează să fie promulgat.

 

Deputaţii au adoptat, decizional, un proiect pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Actul normativ merge la promulgare.

Conform noilor modificări, centralele pe gaz din apartamente care nu corespund noilor indici de performanță energetică, trebuie să fie înlocuite cu următoarele variante: a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie; b) de cogenerare/trigenerare; c) de racordare la reţelele urbane de încălzire sau de răcire; d) pompe de căldură, panouri termice şi/sau electrice solare, centrale eoliene, precum şi sisteme combinate; e) schimbătoare de căldură sol-aer; f) recuperatoare de căldură; g) orice combinaţie a celor de la lit.a)-f)

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, în sensul clarificării unor termeni şi expresii utilizate în cuprinsul legii, introducerea noţiunii de raport privind cerinţele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero, denumit raport de conformare nZEB, completarea informaţiilor cuprinse în certificatul de performanţă energetică luând în considerare stabilirea clasei de performanţă energetică în funcţie de consumul specific de energie primară şi cantitatea de emisii echivalent CO², completarea tipurilor de funcţiuni ale clădirilor şi a indicatorilor de performanţă.

„Creşterea performanţei energetice a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie şi prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum şi informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică reprezintă acţiuni de interes public major şi general în contextul economisirii energiei şi al decarbonării în clădiri, al îmbunătăţirii cadrului urban construit şi al protecţiei mediului”, conform propunerii legislative.

Este definit termenul de clădire care înseamnă – ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitate de elementele de clădire care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizată pentru reglarea climatului interior, respectiv asigurarea confortului interior pentru ocupare umană.

În plus, performanţa energetică a clădirii este „energia calculată conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea în condiţii normate, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde menajere, răcirea, ventilarea şi iluminatul”.

Sursa – ziarulunirea.ro