Bilă neagră / 21 ianuarie 2015

resmerita cornelCornel Resmeriţă, primarul municipiului Lupeni, pentru că refuză în mod sistematic să-şi achite obligaţiile financiare asumate în numele comunităţii locale, aducând administraţia publică locală în situaţia ruşinoasă de a avea numeroase procese pentru executare silită. Ultimul „caz” de acest fel este cel legat de datoria acumulată prin neachitarea cotizaţiei de membru al Salvital Hunedoara, gestionaruzl serviciilor SMURD în judeţul Huneodara.« (Știre anterioară)