PRIMĂRII SANCȚIONATE DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Autoritatea Electorală Permanentă a desfășurat, în luna martie 2015, un număr de 627 de acțiuni de control la nivel național, în scopul îndeplinirii principalelor obiective ale activității de instruire și control electoral. În urma acestora, au fost aplicate 168 de sancțiuni contravenționale, 73 dintre acestea concretizându-se prin amenzi în cuantum total de 76.000 lei, iar 95 prin avertismente scrise.
poza aep(1)Filiala Vest a Autorității Electorale Permanente a aplicat un număr de 13 sancțiuni contravenționale: 2 amenzi în cuantum total de 2.000 lei și 11 avertismente scrise, pentru încălcarea art. 50, lit. a^2 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

Și în județul Hunedoara, 5 administrații publice locale au primit avertismente. Este vorba despre Primăria Brănișca unde au fost alocate 2 avertismente, Primăria Municipiului Orăștie – 2 avertismente, Primăria Orașului Aninoasa – 2 avertismente, Primăria Blăjeni, un avertisment și Primăria Orașului Călan – avertismente.

Acțiunile de instruire, îndrumare și control electoral au ca principale obiective:
verificarea modului de păstrare și a modului de actualizare a listelor electorale;
verificarea semnării listelor electorale de către persoanele abilitate;
verificarea autorizării de către primar, prin dispoziţie, a persoanelor care efectuează operaţiuni în listele electorale permanente și în Registrul electoral;
verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică electorală;
verificarea respectării criteriilor privind delimitarea secţiilor de votare, conform prevederilor legislaţiei electorale;
îndrumare privind utilizarea Registrului electoral;
verificarea efectuării operaţiunilor specifice în Registrul electoral;
monitorizarea modului de efectuare a înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral conform prevederilor legale în vigoare;
urmărirea modului de respectare a instrucţiunilor şi hotărârilor AEP;
verificarea efectuării comunicărilor prevăzute de lege.

Autoritatea Electorală Permanentă va continua să efectueze astfel de controale, conform planificărilor lunare și anuale.