Reguli mai stricte pentru utilizarea unor substanțe chimice în fabricarea jucăriilor

 Jucăriile nu mai pot fi fabricate sau vândute oricum, ci trebuie să respecte reguli mai stricte. Guvernul a adoptat o Hotărâre care introduce limite specifice pentru substanţele chimice utilizate în fabricarea jucăriilor destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

jucarii_53724700

Potrivit reprezentanţilor Executivului, măsura are scopul de a introduce condiţii suplimentare de protecţie a sănătății copiilor, prin stipularea unor reguli mai stricte de utilizare, în fabricarea jucăriilor, a unor substanțe chimice considerate nocive asupra sănătății.  Astfel, a fost limitată cantitatea folosită la fabricarea jucăriilor pentru patru substanțe chimice asupra cărora unele studii și evaluări făcute la nivel european au arătat faptul că utilizate în concentrații mari, prezintă riscuri pentru sănătatea copiilor.  Actul normativ transpune în legislația națională Directiva 2014/79/UE a Comisiei, Directiva 2014/81/UE a Comisiei si Directiva 2014/84/UE a Comisiei de modificare a Directivei nr. 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor . Actul normativ a fost analizat în cadrul grupului de lucru de experţi din România format din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, ai Asociaţiei de Standardizare din România şi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Substanțele a căror utilizare a fost limitată pentru a asigura o protecție suplimentară a sănătății copiilor sunt:

*  TCEP (conținut limită de 5 mg/kg) – fosfat de tris (2-cloretil) – Raportul Uniunii Europene de evaluare a riscurilor privind TCEP (European Union Risk Assessment on TCEP) arată că această substanță migrează ușor și atunci când este ingerată duce la toxicitate în rinichi, ficat și creier, provocând deteriorarea sănătății, prezentând riscul de a produce cancer. Raportul de evaluare a riscurilor arată, de asemenea, că, începând cu 2001, producția de TCEP în UE a încetat. Utilizarea sa în UE a scăzut, această substanță fiind înlocuită progresiv cu alte substanțe ignifuge. Cu toate acestea, prezența acestei substanțe în jucării nu poate fi exclusă deoarece între jucăriile disponibile pe piața UE sunt și cele importate, fiind fabricate în afara UE.

 

*  TCPP (conținut limită de 5 mg/kg ) fosfat de tris(2-cloro-1-metiletil) și TDCP (conținut limită de 5 mg/kg ) fosfat de tris[2-cloro- 1-(clormetil)etil] – aceste substanțe sunt înlocuitori ai TCEP, care au aceleași proprietăți fizico-chimice. Urmare a analizelor făcute la nivel european, s-a ajuns la concluzia că este necesară limitarea folosirii acestor substanţe în procesul de fabricare a jucăriilor, având în vedere riscurile asupra sănătăţii.

 

*  Bisfenol A (conținut limită de 0,1 mg/l) – Această substanță a fost amplu evaluată în 2003 și în 2008, în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului.   Ultimul raport de evaluare a riscurilor – „Updated European Union risk assessment Report 4,4 ′ -isopropylidenediphenol (bisphenol-A)” a constatat, printre altele, faptul că substanța bisfenol A are o acțiune de modulare a activității endocrine într-o serie de teste de screening in vitro și in vivo, și a concluzionat că erau necesare cercetări suplimentare pentru a soluționa incertitudinile privind potențialul substanței bisfenol A de a produce efecte adverse asupra dezvoltării, la doze mici. Cu toate acestea, un nivel înalt de protecţie a copiilor împotriva riscurilor cauzate de substanțele chimice din jucării, în funcție de nevoile speciale ale copiilor,  justifică încorporarea limitei de migrare de 0,1 mg/l pentru bisfenol A în Directiva 2009/48/CE. Această limită este preluată și în legislația națională prin adoptarea acestui act normativ. Efectele substanței bisfenol A se află în curs de evaluare în cadrul forurilor științifice, inclusiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

safe_image      De asemenea, actul normativ stabilește că o altă substanță – nichelul – poate fi utilizată doar în jucării şi componente ale jucăriilor confecționate din oțel inoxidabil, precum și în componente ale jucăriilor destinate a fi conductoare de curent electric.

 

 « (Știre anterioară)