Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor a fost autorizată complet

deponeu ecologicConsiliul Judeţean Hunedoara a emis autorizaţia de construire numărul 31 din 14.05. 2015 pentru executarea lucrărilor prevăzute în proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara”. Practic din acest moment, constructorul poate începe lucrările la următoarele componente ale sistemului: depozit conform de deşeuri; clădire administrativă; clădire intervenţii, reparaţii utilaje; cabina cântar, pod bascul; drumuri de incintă, parcare, sistem de spălare anvelope; separator de produse petroliere; sistem colectare levigat; staţie tratare levigat; sistem de management al biogazului (puţuri, staţie colectare biogaz, unitatea de ardere); sistem de monitorizare a apelor subterane şi sistem de monitorizare a tasărilor.

Autorizaţia emisă joi completează obiectivele autorizate să formeze Centrul de Management Integrat al Deşeurilor. Astfel, în baza autorizaţiei numărul 14 din 12.03.2015 constructorul lucrează deja la hala de sortare, şopronul stocare baloţi, cel al recepţiei deşeurilor, hala de pretratare mecanică, şopronul de maturare, sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi celelalte entităţi care vor articula activitatea centrului de management.

gligor_dorin„Facem paşi înainte şi suntem determinaţi să implementăm acest proiect în timp util. El este vital pentru judeţul Hunedoara în contextul în care acesta este modelul pe care Uniunea Europeană îl vede pentru viitorul gestionării deşeurilor. Ca instituţie reprezentând locuitorii judeţului, nu ne permitem să-i frustrăm pe aceştia de facilităţile unui sistem ecologic de gestiune a deşeurilor la preţuri de servicii corecte. Autorizaţia emisă astăzi deschide posibilitatea contruirii complete a Centru de Management Integrat al Deşeurilor, iar noi vom monitoriza atent ritmul de lucru al constructorului astfel încât să ne încadrăm în graficele aprobate”, a precizat Dorin Oliviu Gligor, şeful administraţiei publice judeţene.

Valoarea de investiţie a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor este de 64,4 milioane de lei fără TVA. Termenul până la care trebuie finalizată construcţia este luna decembrie 2015.(Următoarea știre) »