Consiliul judeţean Hunedoara verifică investiţiile din ultimul deceniu

consiliul judeteanPeste 120 de investiţii derulate sub egida Consiliului Judeţean Hunedoara în ultimii 10 ani vor fi inventariate de experţi ai aparatului de specialitate din cadrul instituţiei. Pentru a corela datele scriptice cu realităţile din teren, trei comisii vor realiza în perioada imediat următoare un inventar faptic, comparând situaţia lucrărilor cu datele înscrise în documente.

„Este un demers absolut necesar, cu scopul obţinerii unor clarificări în sfera gestiunii investiţiilor derulate de CJ Hunedoara de-a lungul ultimilor 10 ani. Rezultatele inventarului ne vor permite să ştim exact ce avem acum în teren, de ce anumite investiţii nu s-au finalizat şi ce mai avem de făcut în continuare. Nu vom şti doar noi, ci şi hunedorenii, pe care, în numele transparenţei, îi vom informa privitor la aceste aspecte”, a declarat Dorin Oliviu Gligor, șeful administrației județene.

Pentru fiecare obiectiv în parte, după constatarea realităţilor din teren, inventarul va duce la crearea unei baze de date care va cuprinde ca principale informaţii: data începerii lucrărilor, data finalizării lucrărilor conform contractului de execuţie, valoarea iniţială a lucrărilor conform contractului de execuţie, valoarea actualizată a lucrărilor la data inventarierii, valoarea decontată a lucrărilor, procentul de realizare a lucrărilor pe faze de execuţie, numărul şi data autorizaţiei de construire valabile la data inventarierii şi situaţia privind investiţiile în curs de execuţie sistate, abandonate sau conservate.

Portofoliul de investiţii inventariate cuprinde o gamă foarte largă de obiective începând cu modernizări de drumuri judeţene şi terminând cu lucrări la staţii de epurare, spitale şi case de cultură.