START pentru angajări în Poliţie, din sursă externă!

În data de 01 aprilie 2016, s-a dat startul reîncadrărilor de personal şi angajărilor din sursă externă, în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliţiei Române.

politisti

Astfel, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, concursul de încadrare din sursă externă este organizat pentru ocuparea a 16 posturi, specialitatea ordine publică, repartizate la Posturile de Poliţie Comunală din judeţul Hunedoara, conform Anexei 2, ataşată în anunţul postat pe site-ul https://hd.politiaromana.ro, secţiunea Cariere.
De asemenea, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, s-a demarat concursul pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliţie, disponibil la Postul de Poliţe Cerbăl, prin reîncadrare ca poliţist. Sursa de recrutare pentru acest concurs este formată din persoanele care au avut calitatea de agent de poliţie şi pot fi reîncadrate, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2, din Legea 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, după încetarea raporturilor de serviciu din diferite motive (la cerere, prin demisie, numirea într-o altă funcţie publică, pierderea capacităţii temporare de muncă sau în urma reorganizărilor instituţionale) şi care au studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv îndeplinesc condiţiile legale. (https://hd.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/concurs-reincadrare).
În perioada 1-8 aprilie 2016, în intervalul orar 08.30-16.00, persoanele care doresc să participe la concursurile organizate, pot depune cereri de înscriere, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, din municipiul Deva, strada Mihai Eminescu, nr. 130, la Punctul de Control Acces nr. 1.
Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, la structura de resurse umane a unităţii unde s-au înscris candidaţii,
Concursul se va desfăşura în data de 14 mai 2016 şi va cuprinde următoarele probe: evaluarea performanţei fizice, test scris, de tip grilă, interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor). Înainte de aceste probe, fiecare candidat va fi evaluat din punct de vedere medical şi psihologic.
Listele cu posturile vacante, condiţiile de participare, tematica şi bibliografia pentru concurs au fost afişate la sediul fiecărei subunităţi de poliţie din judeţul Hunedoara.

De asemenea, detalii referitoare la condiţii de participare, bibliografie şi posturi disponibile, pot fi consultate pe pagina web oficială a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, secţiunea Cariere:

https://hd.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

[slideshow_deploy id=’20328′]