Proiect pentru elevii din Petroșani

Sute de elevi din Petroșani vor fi implicați într-un proiect al Inspectoratului Școlar Hunedoara. Inspectoratul Şcolar al judeţului Hunedoara se asociază cu Primăria municipiului Petroşani în vederea implementării unui proiect al cărui scop este integrarea copiilor de etnie romă în sistemul de învăţământ. Astfel se doreşte reducerea abandonului şcolar în rândul tinerilor care provin din comunităţile marginalizate.

p3243506

“Inspectoratul Şcolar judeţean Hunedoara solicită încheierea unui acord de parteneriat cu municipiul Petroşani, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman Axa 6 – Educaţie şi competenţe, apelul de proiecte nr. 4, programul “Şcoala pentru toţi”. Obiectivele specifice proiectului sunt următoarele: creşterea participării la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii romă şi elevii din mediul rural, creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala care se reîntorc în sistemul de educaţie, îmbunătăţirea performanţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar”, arată acodul de parteneriat.

Scopul proiectului este dezvoltarea unui program integrat de educaţie pentru diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii/abandon şcolar timpuriu atât prin prevenire şi corectare cât şi prin promovarea accesului egal la învăţământ preşcolar, primar şi secundar de calitate în judeţul Hunedoara. Programul se adresează unui grup ţintă de 150 de elevi antepreşcolari/preşcolari, 400 de elevi din clasele 0-8, 30 de elevi cu cerinţe educative speciale, 120 elevi-a doua şansă şi 80 de cadre didactice.

[slideshow_deploy id=’27126′]