Pensionarii sunt invitați să depună documentele pentru gratuități la energie până pe 22 martie

În vederea întocmirii decontului final necesar plății drepturilor cuvenite pentru anul 2018, pensionarii din sistemul minier beneficiari de gratuități trebuie să depună facturile de energie electrică aferente consumurilor până la data de 31.12.2018 până cel târziu la data de 22 martie 2019. Documentele se depun la serviciile financiar-contabilitate ale sucursalelor la care aceștia sunt arondați, respectiv birourile de la fostele mine Petrila, Paroșeni și Uricani

Reprezentanții Societății Naționale pentru Închideri Mine Valea Jiului fac totodată precizarea că după expirarea termenului menționat nu vor mai putea fi acceptate documente pentru decontare.

Intervalul de timp în care se vor efectua plățile va fi comunicat ulterior.