Anunț licitație chioșc alimentar Școala Gimnazială Avram Stanca Petroșani

ANUNŢ

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu ofertă în plic, a unui chioşc din incinta ¨Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani, situat în Petroșani , str. 1 Decembrie 1918 nr. 73

 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani cu sediul în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7,  anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ cu ofertă în plic pentru închirierea unui spaţiu de 10,89 mp cu destinaţia CHIOŞC ALIMENTAR din incinta Şcolii Gimnaziale „Avram Stanca”, situat în Petroșani , str. 1 Decembrie 1918 nr. 73.

Licitaţia va avea loc în data de 31.10.2019, ora 12 la sediul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7.

Caietul de sarcini se pune la dispoziţia solicitantului contra-cost, la sediul unităţii de învăţământ. Înscrierea la licitatie se face pe bază de cerere care se depune, împreună cu actele prevăzute în Caietul de sarcini, la sediul organizatorului până în data de 30.10.2018, ora 10.