Primăria Lupeni a lansat în dezbatere proiectul privind stabilirea taxelor și impozitelor locale din 2020

Proiectul privind stabilirea cuantumului taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020 a fost lansat, în aceste zile, în dezbatere publică de către administrația publică locală din municipiul Lupeni.

Primăria Municipiului Lupeni,a anunțat elaborarea Proiectului de hotărâre nr. 136/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Primarul Lucian Resmeriță informează că, atât proiectul de hotărâre cu anexele privind valoarea nominală a fiecărui tip de taxă și impozit local, cât și prevederile privind acordarea de bonificații și înlesniri la plata acestora pot fi consultat la sediul Primăriei municipiului Lupeni sau pot fi descărcate de pe pagina oficială web a Primăriei municipiului Lupeni.

Reprezentanții administrației locale fac precizarea că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 13.12.2019, ora 11.00. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.