Reacreditarea cu ”Grad de Încredere Ridicat”, obiectivul nr. 1 al Universității din Petroșani în 2020

Potrivit legislației, o dată la 5 ani, instituțiile de învățământ superior au obligația de a obține un nou calificativ ARACIS, iar din acest motiv, anul 2020 va aduce la Universitatea din Petroșani, evaluatorii din cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) pentru reevaluarea instituției de învățământ superior din Valea Jiului.

În opinia rectorului Radu Sorin, acesta este de altfel, obiectivul nr.1 al Universității din Petroșani care-și propune să încheie procedurile de reacreditare cu obținerea aceluiași calificativ de ”Universitate cu grad de încredere ridicat”. ”Ne pregătim anul acesta să reacredităm Universitatea din Petroșani, ca instituție de învățământ superior de către Agenția Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. E important să facem precizarea că, de când se fac aceste acreditări, Universitatea din Petroșani a obținut de fiecare dată calificativul maxim, respectiv acela de universitate cu grad de încredere ridicat. Desigur, ne propunem să acționăm în așa fel încât reacreditarea din acest an să conducă la reconfirmarea acestui calificativ și pentru următorii 5 ani și cred că avem toate condițiile necesare pentru a-l obține”, a declarat prof.univ.dr. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Dincolo de acest obiectiv prioritar, pe agenda activităților din 2020 ale Universității din Petroșani figurează continuarea activităților de promovare a instituției academice la nivel național și internațional, în vederea atragerii de noi studenți, masteranzi și doctoranzi, internaționalizarea activităților de studiu și cercetare și păstrarea rolului de catalizator al demersurilor pentru promovarea Văii Jiului, pentru reelansarea economică și socială a regiunii.

În altă ordine de idei, anul 2020 este la Universitatea din Petroșani și un an de alegeri pentru desemnarea noii echipe de conducere. Alegerile vor începe încă de la finalul acestei luni când urmează să fie demarate procedurile pentru alegerea membrilor Consiliilor Facultăților și membrii noului Senat universitar, urmând ca la finalul lunii februarie să fie organizate și alegerile pentru desemnarea rectorului. Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, actualul rector al Universității va candida pentru un nou mandat.