Primăria municipiului Vulcan / Anunț licitație

Primăria municipiului Vulcan organizează licitație publică în data de 29.05.2020 ora 10 00 , la sediul din b-dul M.Viteazu nr. 31, Vulcan, în vederea închirierii imobilul-clădire PT. 12, str. Al. Pajiștei, în suprafață de 185 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, înscris în CF nr. 62395 Vulcan.

Licitația se organizează în conformitate cu HCL. nr. 160/2019 și OUG nr. 57/2019 iar prețul de pornire al licitației este de 407 lei/lună.

Durata de închiriere este de 5 ani, începând cu data încheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii prin acordul de voință a părților, încheiat în formă scrisă.

Caietul de sarcini al licitației se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, Direcția administrarea Domeniului Public și Privat, camera 32, începând cu data de 13.05.2020 iar data limită pentru solicitarea clarificărilor este 20.05.2020, ora 12.

Taxa de participare este de 20 lei iar garanția de participare este de 100 lei.

Condiții de participare: nu au voie să participe la licitație:- persoanele juridice care sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare; -persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie.

Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 28.05.2020 ora 1200.

Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254-570340 interior 214, zilnic între orele 10-14.

PRIMAR
GHEORGHE  ILE