Conferința CAR Unirea IFN Petroșani confirmă rezultatele unui nou an de succes pentru această casă de ajutor reciproc

Delegații desemnați să participe la Conferința din acest an a CAR Unirea IFN Petroșani au analizat activitatea aferentă anului 2019 a a acestei apreciate instituții financiare, concluziile fiind acelea că în anul 2019, CAR Unirea IFN Petroșani a înregistrat încă un salt înainte, atât din perspectiva rezultatelor economice și financiare, cât mai ales din perspectiva aprecierii și recunoașterii inclusiv la nivel european a activităților de întrajutorare desfășurate în beneficiul membrilor săi.

De altfel, acest lucru a fost reliefat și în raportul Comitetului Director condus de ec. Rodica Costandoiu în care se arată că anul 2019 a fost un an de excepție în activitatea CAR Unirea Petroşani, fiind anul în care activitatea foarte bună desfăşurată încă din anul 1954 (anul înființării acesteia) și până în prezent, a primit confirmarea chiar din partea Comisiei Europene, care a înmânat la Bruxelles, reprezentanților acestui CAR Diploma de conformitate cu Codul european de bună conduită în microcreditare. ”Acest lucru nu face decât să confirme, odată în plus, profesionalismul de care a dat dovadă în toți acești ani echipa CAR Unirea. În plus, ea atestă angajamentul nostru pentru respectarea Codului și menținerea unor standarde etice ridicate în cadrul sectorului european al microfinanțării”, spune ec. Rodica Costandoiu, președintele CAR Unirea IFN.

Potrivit acesteia, CAR Unirea Petroşani a desfăşurat și în anul 2019 o asiduă activitate de consolidare a agenţiilor sale din Valea Jiului și din teritoriu (Giroc-TM, Arad și Oradea), de diversificare a serviciilor, valorificând în condiţiile economice actuale atuul tradiţiei, în vederea oferirii unor condiții avantajoase membrilor săi. Datorită acestei preocupări susținute, activitatea din anul 2019 s-a încheiat și cu rezultate financiare foarte bune, cu realizarea unor venituri care au permis o bonificare excelentă a fondurilor sociale ale membrilor, valoarea minimă a acestora depășind rata anuală a inflației și ajungând, gradual, în funcție de valoarea soldului și de vechimea titularului de cont până la 8%. Potrivit raportului prezentat de conducerea Casei, în anul 2019, CAR Unirea a înregistrat din nou rezultate economico-financiare cu plus la aproape toți indicatorii. De altfel, rezultatele bune înregistrate constant de acest IFN precum și ofertele generoase de creditare au condus la creșterea constantă a numărului de membri, 253 de noi membrii fiind înscriși numai în 2019, fapt care a ridicat numărul total al membrilor CAR la peste 3800. Evident și fondurile sociale au cunoscut un trend ascendent, înregistrând anul trecut o creștere de 1.364.657 lei și atingând astfel nivelul de 13.909.967 lei, aport financiar care a facilitat acordarea a nu mai puțin de 1.811 împrumuturi în valoare de 11.062.900 lei.
Chiar și așa, având în vedere că rata de împrumuturi se situează la 56,42% din numărul total al membrilor, conducerea CAR Unirea a analizat oportunitatea relaxării condițiilor de acordare a împrumuturilor, pentru a crește acest procent. ”Având în vedere că indicatorul de lichiditate este de peste trei ori mai mare față de ținta stabilită, ne propunem să căutăm soluții pentru diversificarea ofertelor de creditare și relaxarea condițiilor de acordare a creditelor, pentru a crește atractivitatea acestora pentru membri noștri. Din evaluarea gradului de satisfacție al membrilor CAR, Consiliul director a sesizat că în multe cazuri membrii CAR reclamă dificultatea de a găsi giranți pentru împrumuturile solicitate. În acest sens, luam în considerare acordarea unui împrumut fără giranți, produs care are și un mecanism de protecția la riscul de creditare susținut de Asociația CAR Regiunea Vest, la care suntem afiliați”, explică ec. Rodica Costandoiu.
Mai mult, odată cu obținerea Codului european de bună practică, pe lângă avantajele de ordin procedural, organizatoric și de notorietate care au fost înregistrate odată cu aderarea la acest Cod, încep să se întrevadă și alte avantaje pentru membri acestui CAR. Președintele CAR Unirea, ec. Rodica Costandoiu, apreciază că un prim demers este aplicarea în scopul accesării Garanției EaSI. Acesta Este un instrument implementat de către Comisia europeană, prin intermediul EIF – Fondul European de Investiții, prin care se garantează împrumuturile pentru activităţi generatoare de venit. ”Accesul la această garanţie ne poate ajuta să oferim credite în condiții foarte avantajoase de dobândă și garantare membrilor noștri care vor să înceapă sau să-și dezvolte o afacere. De altfel, aceasta este ținta noastră pentru anul 2020, pe lângă cele pe care ni le fixăm în fiecare an pentru dezvoltarea durabilă a casei. În acest scop, la finele anului 2019, Asociația CAR Regiunea Vest a semnat acordul cu Fondul European de Garantare pentru acordarea de împrumuturi pentru activități generatoare de venit cu garanție europeană. Consideram acest lucru o mare reușită și un moment precursor al altor acțiuni de acest gen”, explică ec. Rodica Costandoiu.
Dincolo de aceste aspecte, relevant în activitatea CAR Unirea IFN Petroșani din anul 2019 este și faptul că s-a acordat, în continuare, o atenție aparte măsurilor de întrajutorare socială prin acordarea de ajutoare nerambursabile cu ocazia diferitelor evenimente din viața membrilor CAR. Spre exemplu, în anul 2019 au fost acordate 43 ajutoare în caz de deces în valoare de 68.948 lei și 70 ajutoare sociale în suma de 31.360 lei, valoarea totală a ajutoarelor nerambursabile acordate fiind de 100.308 lei. Fondurile destinate acestor ajutoare provin atât din contribuția lunară de 2 lei a membrilor, cât și din repartizarea din excedentul realizat la sfârșitul anului financiar, soldul acestor fonduri reportându-se pentru anul următor. De asemenea, în anul 2019, trei copii ai membrilor CAR Unirea Petroșani au beneficiat de bursele de studii oferite de Asociația CAR Regiunea Vest. Potrivit statutului propriu, susţinerea pe care o acordă CAR Unirea IFN membrilor săi se concretizează în ajutoare nerambursabile oferite, respectiv pentru căsătorie, pentru nașterea unui copil sau pentru aniversarea căsătoriei (la 25, 40 și 50 de ani). Mărimea acestora depinde de vechimea membrului CAR și poate ajunge pana la 1.000 lei. Totodată, în cazul decesului membrului CAR (sau a soției/soțului ori a copilului), se acordă un ajutor nerambursabil care, de la 1 ianuarie 2020, poate fi de până la 4.000 lei, condiționat, de asemenea, de vechimea în CAR.
Cu satisfacția încheierii încă unui an bun de activitate, Comitetul Director al CAR Unirea IFN ăși propune pentru acest an și pentru viitor o serie de măsuri care contribuie la menținerea trendului ascendent al activității și la facilitarea accesului membrilor la o cât mai diversificată gamă de produse și servicii. Astfel, prioritățile asumate de Comitetul Director vizează demararea demersurilor privind practicarea împrumutului fără giranți; promovarea și stimularea acordării împrumuturilor generatoare de venit; finalizarea contractului de garantare cu Fondul European de Investiții și implementarea lui în acord cu cerințele Comisiei Europene; continuarea și diversificarea pregătirii profesionale a salariaților participarea la seminarii tematice, cu sprijinul Asociației CAR Regiunea Vest; monitorizarea condițiilor din piața creditului pentru nevoi personale, adoptarea de

strategii potrivite privind dobânzile; flexibilitate și operativitate în politicile de creditare, găsirea de soluții pentru sporirea atractivității împrumuturilor; informarea membrilor și a comunității cu privire la avantajele apartenenței la sistemul CAR, modul cum funcționează sistemul de economisire, cum să își gestioneze datoriile responsabil ș.a.m.d.
De menționat este și faptul că actuala echipă de conducere a CAR Unirea IFN, din comitetul director al căreia fac parte Rodica Costandoiu – Președinte, Violeta Ologu – Director economic, Vasile Bâtoancă, Mihai Soceanu și Petru Gheorghe Budai – membrii se bucură la rândul său de încredere deplină din partea membrilor CAR, fapt reconfirmat prin votul unanim dat rapoartelor și documentelor care au constituit subiectul Conferinței anuale desfășurate în aceste zile, în sistem online, în contextul pandemiei de coronavirus.